Arkitekter och tekniska konsulter

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av arkitekter och andra miljö- eller tekniska konsulter inom samhällsplanering och fastighet-, bygg- och anläggningsområdena.

Hur stort behovet är beror på syftet och omfattningen av uppdraget. I uppdragsspecifikationen eller beskrivningen över vad arkitekten eller konsulten i sin tur ska beakta blir det då viktigt att lyfta upp klimatanpassningsaspekter.

Kategorin Arkitekter och tekniska konsulter är indelat i fem underkategorier. Uppdelningen av underkategorierna följer övergripande flödet i samhällsplanerings- och byggprocessen. I arbete med klimatanpassning i dessa processer är det viktigt att beakta natur- och miljöaspekter, bland annat eftersom så kallade ekosystemtjänster kan bidra till att underlätta åtgärder för klimatanpassning. Du når underkategorierna genom menyn till vänster.