Skötsel och anläggning av parker och andra grönområden

Klimatförändringarna påverkar både den bebyggda miljön och grön- och naturområden samt skogar.

Vid upphandling av skötsel och anläggning av parker och grönområden behöver hänsyn tas till klimatanpassning. Naturområden kan påverkas negativt av klimatförändring men kan också fungera som naturliga buffrande system, exempelvis som skydd mot större värmeöar och som fördröjningsmagasin vid skyfall och översvämningar. Bevarande av samhällsnära natur, skogar, grönytor och även enstaka träd är exempelvis sådant som motverkar bildande av mindre värmeöar. Produktionsskog kan påverkas negativt av klimatförändring. Vid upphandlingar av skogsskötsel, plantering eller andra skogsrelaterade tjänster behöver man ta hänsyn till klimatanpassning.

Kategorin Skötsel och anläggning av parker och andra grönområden är uppdelat i tre underkategorier. Du når dessa genom menyn till vänster.