Persontransporter, kollektivtrafik, taxi, skolskjutsar och färdtjänst

Längre perioder med värmeböljor kan påverka arbetsmiljön negativt för de som arbetar med persontransporter. Men även för passagerna finns hälsorisker med höga temperaturer. Hälsorisker bör uppmärksammas särskilt vid upphandling av färdtjänst. Man bör också se över arbetsmiljön i fordon och ta ställning till om det är relevant att ställa krav på luftkonditionering och andra lösningar som bidrar till en bättre passagerar- och arbetsmiljö.

Extremväder kan också påverka trafiksäkerheten.

Läs mer:
Transport (Klimatanpassning.se)
Regeringsuppdrag om Trafikverkets klimatanpassningsarbete (Trafikverket, pdf)

Mer information kan finnas hos Svensk kollektivtrafik.

Läs mer i menyn på denna sida.