Förbands- och apoteksvaror

Det finns ofta behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop av omvårdnadstjänster.

Förbands- och apoteksvaror vid driftentreprenad

Med driftentreprenader menar vi att uppdraget till leverantören inbegriper att driva större delen av den eller de platser där vårdtagare/brukarna/patienterna bor. Att driva boendet kan då omfatta omvårdnaden i sig och förbands- och apoteksvaror, livsmedel och måltider, inkludera städning, ombesörja transporter och eventuellt drift eller service av fastighet där boendet är inrymt. De flesta av dessa aspekter påverkas av effekterna av ett förändrat klimat.

Området styrs också av lagar och föreskrifter som måste följas och dessa kan påverka vad som kan behöva beaktas vid upphandling. Beroende av vilka av ovan nämnda aspekter som driftentreprenaden omfattar så kommer upphandlingen att behöva beakta ett förändrat klimat.

Beakta effekter av ett förändrat klimat

Värme kan påverka kvalitet och hållbarhet hos mediciner. Området styrs också av lagar och föreskrifter som måste följas och dessa kan påverka vad som kan behöva beaktas vid upphandling. Särskilda avtalsvillkor kan behövas för att säkerställa förvaring och kylning av mediciner.

Ett förändrat klimat kan också riskera att påverka leveranssäkerheten. Lagerhållning och/eller leveranssäkerhet kan då behöva beaktas.

Gör en kartläggning över vilka aspekter av ett förändrat klimat som kan vara av betydelse. Läs mer om klimatförändring och förbands- och apoteksvaror under avsnittet Sjukvårdens och vårdens förbrukningsmaterial - Material och utrustning.