Finansiella tjänster

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av finansiella tjänster, till exempel försäkringar, pensioner och andra investeringar. Oavsett om det råder undantag från att tillämpa LOU eller ej, så bör det göras en analys av behovet av klimatanpassning.

Det kan finnas risker för att investeringar påverkas negativt av effekterna av de klimatförändringar som vi redan ser. Förutsättningar för olika försäkringar kan också ändras när klimatet förändras. Vissa finansiella tjänster kan vara undantagna plikten att tillämpa lagen om offentlig upphandling. Dessa undantag avhandlas inte i denna vägledning, stöd om detta finns hos Upphandlingsmyndigheten. Oavsett om det finns undantag från att tillämpa LOU så bör en analys göras av behovet av klimatanpassning.
​​​​​​​Vilka finansiella tjänster omfattas av undantaget i LOU? (Upphandlingsmyndigheten)​​​​​​​

Kategorin Finansiella tjänster är uppdelat i tre underkategorier. Du når dessa genom menyn till vänster.​​​​​​​