Larm och säkerhetstjänster

Klimatförändringarna kan påverka larm, trygghetslarm och andra typer av säkerhetstjänster.

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör larm och trygghetslarm. Liksom andra elektroniska produkter kan dessa påverkas av översvämningar, bränder eller elavbrott vid exempelvis en storm. Det kan ge svåra effekter på enskilda individer och på samhället, då till exempel trygghetslarm eller andra larm inte fungerar som det ska. Klimatförändringarna kan även komma att påverka säkerhetspersonal och förutsättningar för att utföra arbetet.

Kategorin Larm och säkerhetstjänster är uppdelat i tre underkategorier. Du når dessa genom menyn till vänster.