Ambulanstjänster och sjukresor

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av räddningstjänster.

Behov av klimatanpassning i upphandlingen

Ambulanstjänster och sjukresor hanterar persontransporter för patienter och brukare som kan tillhöra grupper som är känsliga för hög värme och som också kan ha svårt att röra sig.

Av ambulans- och annan personal kan det då finnas behov av viss utbildning för att kunna veta vilka som är riskgrupper, hur symptom på att en person inte kan hantera värmen ser ut och vilka åtgärder som bör vidtas vid en värmebölja. Det kan finnas behov av viss utbildning för att förstå att patienter och brukare inte ska lämnas ute i sol och värmen utan kan behöva ledsagas in i skugga eller svalare miljöer. Det kan eventuellt behövas drickbar vätska i fordonet för sådana tillfällen.

Vid tillfällen med skyfall kan det eventuellt finnas behov av att personalen ledsagar patienter och brukare till skydd eftersom mycket vatten på marken kan utgöra ett alvarligt hinder för personer med minskad förmåga att röra sig.

Undersök om din upphandling berörs av aspekter om krisberedskap:
Krisberedskapsaspekter i offentliga kontrakt (Upphandlingsmyndigheten)

Läs mer:
​​​​​​​Särskilda persontransporter (SKR)​​​​​​​​​​​​​​

Utforma upphandlingsunderlag

I inköpsprocessen; upphandla: Vid upphandlingen kan kompetenskrav ställas, eller så kan det ingå i avtalet att den upphandlade leverantörens personal ska delta i en utbildning som tar upp risker med ett förändrat klimat, exempelvis värmeböljor och skyfall. Fordonen bör ha möjlighet till kylning av ventilationen i fordonen.

Särskilda avtalsvillkor kan behövas för att säkerställa att fordonen har tillgång till dryck samt att även förare har möjlighet till dryck och svala utrymmen vid dagar med hög värme.

Du kan också ta hjälp av Steg 9: Hantera klimateffekter​​​​​​​ i denna vägledning.