Livsmedel och livsmedelstjänster

Det kan finnas behov av att beakta klimatanpassning inför din upphandling, konkurrensutsättning eller avrop som berör olika typer av livsmedel och livsmedelstjänster.

Klimatförändringarna som vi ser idag och som sannolikt kommer förstärkas framöver, utgör utmaningar och påfrestningar för livsmedelssystemen både i Sverige och i övriga världen. Det kan påverka både tillgång, transporter och kvalitet på livsmedlen såväl som att klara av obrutna kylkedjor.

Läs mer i menyn på denna sida.