Exempel: Prioritera åtgärd (Västerås)

Nedan visas ett exempel på prioritering enligt Västerås stad. Det framgår hur Västerås stad har bedömt sina åtgärdsförslag utifrån hur viktigt det anses vara att snarast komma igång med, och slutföra arbetet. Kriterierna baseras främst på hur akut ett problem är.

PRIO 1 - Existerande stora problem, arbete behöver påbörjas/intensifieras omgående.

PRIO 2 - Kan se effekter idag som kommer att eskalera enligt de klimatmodeller som finns. Arbete bör påbörjas inom de närmsta åren.

PRIO 3 - Framtida förväntade effekter som behöver beaktas.