Exempel: Prioritera åtgärd (Mariestad)

Nedan visas ett exempel på prioritering enligt Mariestad, där en samlad bedömning av flera kriterier gjordes.

  • Hur brådskande är det att genomföra åtgärden?
  • Ju större konsekvenser åtgärder söker hantera desto högre prioritering. Konsekvenser för människors liv och hälsa har värderats högst.
  • Åtgärder som är enkla och billiga att genomföra har prioriterats högt.