Exempel: Prioritera åtgärd (Skottland)

Nedan visas ett exempel på prioritering enligt ClimateXchange, Skottland. 

PRIO 1 – Åtgärder som är kostnadseffektiva både i dagens klimat samt för olika framtida klimatscenarier och som inte medför svåra bortprioriteringar av andra politiska mål.

PRIO 2 – Åtgärderna är relativt billiga och ger relativt stora fördelar I det framtida förväntade klimatet.

PRIO 3 - Åtgärderna bidrar till anpassning men har även andra sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar, även mitigering.