Exempel: Prioritera åtgärd (EU)

Nedan visas ett exempel på prioritering enligt EU:s Adaptation Support Tool. Här baseras kriterierna för prioritering på åtgärderna och i vilken utsträckning dessa kan genomföras.

Exempel på kriterier för prioritering:

PRIO 1 - Åtgärder som kan genomföras i nuvarande anpassningsprocess.

PRIO 2 - Åtgärder som kräver ytterligare information, kunskap och resurser innan de kan genomföras. Men, kommunen kan vilja utforska dem som en del av nuvarande planering.

PRIO 3 - Åtgärder som inte är passande kandidater för tillfället, men som skulle kunna bli det i framtiden.