Analysunderlag: Konsekvens- och sårbarhetsanalys

Tänkbart analysunderlag för konsekvens- och sårbarhetsanalys. Kontakta din Länsstyrelse för hjälp med att hitta befintligt material eller för att ta fram relevant analysunderlag, som karteringar etc.