Analysunderlag: Klimat- och sårbarhetsanalys

Nedan finns länkar till underlag som kan användas till en klimat- och sårbarhetsanalys. Fler användbara underlag finns bland annat hos olika myndigheter.

Du kan även kontakta din länsstyrelse för hjälp med att ta fram relevant analysmaterial. Exempelvis har vissa länsstyrelser värme- och lågpunktskarteringar.

Till dessa underlag bör kommunens egna material i form av tidigare genomförda analyser, strategidokument och framtidsvisioner tilläggas. Exempel på denna typ av underlag är kommunens risk- och sårbarhetsanalysen, riskbedömning i översiktsplanen, vattenförsörjningsplan och dagvattenstrategi.