Kultur och fritid

Kommunens möjligheter att erbjuda platser för rekreation och nöje till sina invånare beror delvis av vilka förutsättningar som finns i form av mark och andra utrymmen. Dessutom kan kommunen skapa kulturella arenor för samtal om klimat- och anpassningsfrågor. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Kultur och fritid.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom kultur och fritid.

Konstnärliga angreppssätt på klimatförändringar

Motivera

Hur kan kultur koppla samman vetenskap om klimatförändringar med människors förhållningssätt och känslor?

Klimatförändringar och kulturhistoriska träbyggnader

AnalyseraIdentifieraGenomföra

I länsstyrelsens broschyr lär du dig om hur träbyggnader påverkas av ett förändrat klimat och vilka lindrande åtgärder som kan vidtas.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Kultur och fritid.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg