Konstnärliga angreppssätt på klimatförändringar

Hur kan kultur koppla samman vetenskap om klimatförändringar med människors förhållningssätt och känslor? 

Exempel på konstnärliga produktioner som stimulerar till samtal och samhällsförändring:

Stormvarning – ideell organisation som lyfter klimatfrågan och hållbarhetsutmaningar i form av samtal, konserter, tematiska arrangemang, intervjuer och andra festligheter. 

Form/Design Center, Malmö – i utställningen ”Vattnet kommer!” visas forskningsresultat om landskapsförändringarna, men också på hur människor, beslutsfattare, arkitekter och planerare förhåller sig till hotet om stigande havsnivåer i planering och design av ett föränderligt landskap.

Dunkers kulturhus, Helsingborg – i mer än trettio år har konstnärsduon Bigert & Bergström intresserat sig för hur människan med vetenskapens och teknikens hjälp försökt kontrollera väder och skapa artificiella klimat. "The Climate Experiment" visar konstverk som alla har väder och klimat som gemensamt tema. 

Kristianstads konsthall, Kristianstad – utställningen "Man and Biosphere- prekära situationer" utgår från platsen – Kristianstads Vattenrike – och handlar om den komplexitet vi står inför i förhållande till klimatförändringarna. Kristianstads Vattenrike är delvis beläget under havsnivå och här finns även Sveriges lägsta markpunkt,