Mätetal och utvärderingsfrågor

Förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Kultur och fritid.

  • Andel anställda som har genomgått utbildning om klimatrelaterade utmaningar och lämpliga anpassningsåtgärder.
  • Andel kulturminnesmärkta byggnader som har klimatanpassats.
  • Andel offentliga konstverk som skyddas mot klimateffekter.
  • Andel arkiv som klimatanpassats.