Varför arbeta med klimatanpassning?

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom skola och barnomsorg.

  • En ökning av temperatur och nederbörd innebär ökad fuktighet inomhus vilket kan medföra mer mögel som påverkar allergiker.
  • Värmeböljor leder till heta skolgårdar och ansträngd inomhusmiljö.
  • Små barn är extra känsliga för värmeböljor.
  • Verksamheten är beroende av fungerande infrastruktur.
  • Barn sprider kunskap om klimatanpassning till sina föräldrar och bär med sig kunskapen vidare i livet.