Utbildning och barnomsorg

Verksamheterna inom utbildning och barnomsorg är helt beroende av att kommunens infrastruktur, såsom byggnader och vägar, är funktionell året runt. Dels är elevernas förutsättningar för lärande viktig men även material som kan stimulera detta lärande. Klimatanpassningsplanen kan innehålle både punkter kring utbildningslokaler men också att skolan ska ta upp klimatanpassning i undervisningen. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Utbildning och barnomsorg.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför det är viktigt att arbeta med klimatanpassning inom skola och barnomsorg.

Råd till ansvariga på skolor och förskolor vid värmebölja

IdentifieraGenomföra

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en affisch i pdf-format med särskilda råd vid värmeböljor. 

Utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning (SMHI)

Genomföra

Material som hjälper dig att arbeta med begreppet Hållbart samhälle i skolan eller i andra sammanhang.

Undervisningsmaterial

Genomföra

Här hittar du lättillgängligt material om klimatanpassning för olika åldrar. Via barnen kan man även nå de vuxna, och få en beteendeförändring.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Utbildning och barnomsorg.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg