Undervisningsmaterial

Här hittar du som är lärare lättillgängligt material om klimatanpassning för olika åldrar. Via barnen kan man även nå de vuxna, och få en beteendeförändring.

Förskola och lågstadium

Gotlands kommun får hjälp av mjukisen Vilda Vatten för att förklara vikten av att spara vatten på ett enkelt sätt. 

Mjukisen Vilda Vatten förklarar allt möjligt som handlar vårt dricksvatten som vi får i våra kranar, och hur du kan spara på vattnet på olika sätt. Spara vatten i vått och torrt (pdf). 

Mjukisen Vilda Vatten besöker förskolan Asken i Visby och pratar med barnen om varför det är jätteviktigt att vi sparar på vårt dricksvatten. Besök Vilda Vattens egen webbsida med filmer och material (Region Gotland).

Låg- och mellanstadium

Region Gotland har gjort denna film om vikten av vattenhushållning, som riktar sig till barn på låg- och mellanstadium.

Gymnasiet

SMHIs material ”Klimatanpassning i skolan” (pdf) är ett stöd för lärare och behandlar kopplingen till gymnasieskolans uppdrag och mål i gemensamma kurser.

Rapporten är en del av ett större material med mål att inspirera lärare och elever att arbeta med temat Lärande för hållbar utveckling (Hållbart samhälle) utifrån klimatfrågan.