Informera kommuninvånarna

Här finns några exempel på kommunikationsmaterial med allmänheten som målgrupp.

Värmebölja – råd till vänner och anhöriga.

Vad bör kommuninvånarna tänka på i samband med värmebölja? Dessa tips minskar sårbarheten och risken för allmänheten att drabbas av negativa konsekvenser.

Information vid översvämning.

Vad bör kommuninvånarna tänka på i samband med ett kraftigt skyfall eller en översvämning? Dessa tips minskar sårbarheten och risken för allmänheten att drabbas av negativa konsekvenser.