Kommunikation

Att öka kommuninvånarnas medvetenhet om behov av, och möjligheter med, anpassning till ett förändrat klimat är en framgångsfaktor. Kommunikation bör vara en del av en klimatanpassningsplan. En framtagen plan utgör även ett underlag för kommunikationsinsatser riktade till alla kommunens invånare, företag och organisationer. Nedan finns stöd för att arbeta med klimatanpassning inom Kommunikation.

Varför arbeta med klimatanpassning?

Motivera

Ta del av argument till varför Kommunikation är viktigt i arbetet med klimatanpassning.

Fem barriärer för framgångsrik klimatkommunikation

Genomföra

Forskaren Per Espen Stoknes berättar vad man bör tänka på för att budskap kring klimatförändringar (och anpassning) ska landa hos mottagaren (artikel i Svensk Natur).

Informera kommuninvånarna

Genomföra

Här finns några exempel på kommunikationsmaterial med allmänheten som målgrupp.

Mätetal och utvärderingsfrågor

Följa upp

Nedan finns förslag på mätetal och utvärderingsfrågor som kan vara användbara inom Kommunikation.

1 är nuvarande resultatsidan
Steg