Vad Länsstyrelsen erbjuder: Prioritera

Länsstyrelsen har ett regionalt och kommunöverskridande perspektiv och kan vara ett bra bollplank i diskussioner kring val av lösningar. Minskar risken för suboptimering. 

Länsstyrelsen i vissa län kan

• Tillsammans med er göra en avstämning av de framtagna åtgärdsförslagen inför prioritering, för att till exempel identifiera synergier med andra kommuner.

Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er 
www.lansstyrelsen.se/