Om Lathund för klimatanpassning

Syftet med Lathund för klimatanpassning är att stödja kommuner som vill komma igång med sitt arbete och ta fram en kommunal plan för klimatanpassning. Innehållet är framtaget i samverkan med kommuner och länsstyrelser och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Lathund för klimatanpassning riktar sig till kommuner som ännu inte kommit igång med ett systematiskt arbete med klimatanpassning. Ambitionen är att Lathunden både ska ge inspiration för att komma igång, samt ge praktiskt stöd för att ta fram en kommunal plan för klimatanpassning.

Sveriges kommuner spelar en stor roll i det svenska samhällets förmåga att hantera händelser som orsakas av dagens och framtida klimat. Många kommuner har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med att anpassa sina verksamheter till klimatet. Dessvärre är det desto fler som inte kommit lika långt eller ens påbörjat ett systematiskt arbete med klimatanpassning. Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutets ranking av kommunernas klimatanpassningsarbete styrker denna bild.

Lathunden baseras på EUs Adaptation Support Tool och är uppbyggd på ett antal steg som är relevanta för att ta fram en klimatanpassningsplan.

Tack till

Vi vill rikta ett speciellt tack till alla de kommuner och länsstyrelser som varit delaktiga under framtagande och uppdatering av Lathunden. Detta har varit avgörande då de bidragit med feedback och konkreta råd vad gäller innehållets relevans, samt bidragit med viktiga kunskaper om hur en kommun styrs och fungerar. 

Utöver de aktivt deltagande parterna har Lathunden hämtat inspiration och innehåll från en stor mängd organisationer som vi också vill tacka för deras bidrag.