Vad Länsstyrelsen erbjuder: Följa upp

Länsstyrelsen i vissa län kan

• berätta om vilka uppföljningar och vilken statistik som görs regionalt och nationellt, till exempel miljömålsuppföljningen som görs årligen

• bidra med omvärldsbevakning för att eventuellt formulera nya mål för kommunens arbete, till exempel genom att lyfta fram ny lagstiftning.

Ta kontakt med din Länsstyrelse för att lyssna till möjligheterna hos er.

www.lansstyrelsen.se/