Exempel: Bilda arbetsgrupp (Ystad)

Arbetsgruppen i Ystad har främst bestått av tjänstemän som är direkt berörda av en specifik fråga.

När Ystad skulle sätta ihop sin arbetsgrupp började arbetsgruppens koordinator med att sammanställa en lista över vilka funktioner som upplevdes som viktiga att ha med. Därefter kontaktades berörda förvaltnings- eller bolagschefer som fick i uppdrag att utse lämpliga deltagare. Arbetsgruppen består av 14st ordinarie deltagare.

Ystad har tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning gällande förvaltning och skydd av kusten. Arbetsgruppen har därför främst bestått av tjänstemän som i större utsträckning är direkt berörda.