Exempel: Bilda arbetsgrupp (Mariestad)

För att hitta lämpliga tjänstemän till arbetsgruppen kontaktades samtliga förvaltningschefer i Mariestads kommun. Ett råd från kommunen är att inte ha möten för mötets skull. Det måste finnas ett tydligt syfte och värde för deltagarna.

För att hitta lämpliga tjänstemän att delta i arbetsgruppen kontaktades samtliga förvaltningschefer i kommunen. Utifrån en beskrivning av arbetet samt de förväntningar som fanns på den tänkta deltagaren föreslog varje förvaltningschef en deltagare.

Mandat från kommunstyrelsen (KS) har varit en stark framgångsfaktor för att få loss personalresurser – ingen chef fick säga nej.

Deltagarna delades in i tre mindre arbetsgrupper och under arbetets gång höll varje arbetsgrupp tre möten. Merparten av arbetet genomfördes av deltagarna på hemmaplan medan mötena användes för diskussioner, input och möjligheten att kunna stötta varandra.

Håll inte möten för mötets skull - det måste finnas ett tydligt syfte och ett tydligt värde för deltagarna annars slutar de dyka upp.

Efter en kick-off ordnade man ett första arbetsgruppsmöte till vilket samtliga deltagare skulle göra en analys av hur klimatförändringarna kan komma att påverka just deras verksamhetsområde. Analyserna presenterades sen vid detta första arbetsgruppsmöte.