Algae report number 4, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2024 Sammanfattning Alla stationer i Skagerrak förutom Släggö fick ställas in på grund av hårt väder. Vårblomningen var över och cellantal samt biodiversitet överlag låg. En del kedjor av Skeletonema Last updated:

Algae report number 3, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2024 Sammanfattning Vårblomningen av kiselalger var pågående vid Anholt E och Fladen i Kattegatt, men vid övriga Västerhavsstationer var de totala cellantalen måttliga. ”Rätt” arter var dock på plats vid Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 10-11, 2024

ReportsOceanography
included in this report. More information about SMHI as a data host and to download data see this link https //www.smhi.se/en/services/open‐data/national‐archive‐for‐oceanographic‐data/download‐ data‐1.153150  More information about the algae situation can be found in the Algaware report https //www Last updated:

Algae report number 2, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2024 Sammanfattning I Kattegatt kunde man skönja en antydan till vårblomning men troligtvis bara i sin startgrop. Kiselalgerna dominerade och bestod mestadels av de arter som brukar vara vanliga i Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 6-7, 2024

ReportsOceanography
for anoxic conditions and acute oxygen deficiency varied from 125 and 90 metres respectively at BY31 to 70 and 60 metres at BY38. More information about the algal situation can be found in the Algaware-report for December https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter (Only available in Last updated:

Algae report number 1, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2024 Sammanfattning I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög med tanke på årstiden, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. I Skagerrak besöktes endast Last updated:

Algae report number 11, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2023 Sammanfattning Artdiversiteten och de totala cellantalen var låga i Skagerrak men högre i Kattegatt. Kiselalger dominerade vid samtliga stationer och bland de större cellerna. Pseudo-nitzschia* var Last updated:

Algae report number 10, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2023 Sammanfattning Endast två stationer var möjliga att provta i västerhavet denna resa på grund av hård vind och sjögång. Vid både Släggö i Skagerrak och vid Anholt E i Kattegatt var artdiversiteten Last updated:

Algae report number 9, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, September 2023 Sammanfattning Septemberexpeditionens högsta antal arter noterades vid Släggö och dinoflagellaterna Scrippsiella-gruppen och Ensiculifera carinata var talrika. De totala cellantalen var dock Last updated:

Algae report number 8, 2023

ReportsOceanography
. This is a way to observe thin layers of phytoplankton occurring below the surface. 13 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat, baserade på semikvantitativ mikroskopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar, presenteras kortfattat i denna rapport Last updated: