Algae report number 8, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8 August 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totala cellantal var låga i Västerhavet, förutom vid Släggö där diversiteten var något högre. Den giftiga arten Dinophysis acuta* återfanns i relativt Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 32-33, 2022

ReportsOceanography
chlorophyll fluorescence were observed in the Arkona Basin and at Ref M1V1. The Secchi depth was 6 – 8 m. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for August https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing CTD measurements of Last updated:

Algae report number 7, 2022

ReportsOceanography
common common common Snowella present present present present present Ebria tripartita present present present present Helicostomella subulata present 12 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikroskopanalys av planktonprover Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2022

ReportsOceanography
situation below. More detailed results are presented in the AlgAware report for July https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Daily algae monitoring via satellite is performed by SMHI during the summer and is available at https //www Last updated:

Algae report number 6, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 6 June 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var hög medan de totala cellantalen var låga i Västerhavet, förutom vid Å17 där även diversiteten var låg. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi var talrik och av Last updated:

Algae report number 5, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5 May 2022 Sammanfattning I Skagerrak och Kattegatt var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga och små celler dominerade i de artfattiga proverna. Olika ciliater och nakna dinoflagellater var vanligast Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 24, 2022

ReportsOceanography
thermocline. At several of the peaks, extra samples were taken for analysis of phytoplankton. The Secchi depth was 5-8 m. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for June https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing CTD and MVP Last updated:

Algae report number 4, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4 April 2022 Sammanfattning I Skagerrak var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga på Å17 medan diversiteten var högre på Släggö. På Släggö återfanns den toxinbildande dinoflagellaten Dinophysis Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 20-21, 2022

ReportsOceanography
7-10 metres. More information about the algae situation can be found in the Algaware report for May https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved oxygen, salinity and temperature from the Sound through Last updated:

Algae report number 3, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3 March 2022 Sammanfattning I Skagerrak var de totala cellantalen höga, så även biodiversiteten. Olika arter av kiselalger dominerade det kustnära växtplanktonsamhället, framförallt kiselalgen Skeletonema marinoi Last updated: