Algae report number 11, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2016 Sammanfattning Det var kiselalgsblomning i Västerhavet, med dominans av Pseudo-nitzschia spp.* och Pseudosolenia calcar-avis. Klorofyllfluorescenstoppar vid Släggö, Anholt E och W Landskrona Last updated:

Algae report number 10, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2016 Sammanfattning Vid provtagningsstationerna i Västerhavet observerades en liten höstblomning med hög diversitet i växtplanktonproverna. I Skagerrak fanns förhöjda cellantal av Dictyocha speculum i Last updated:

Algae report number 10, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, November 2017 Sammanfattning Artdiversiteten var hög i både Skagerrak och Kattegatt under novemberprovtagningen och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak. Kiselalger var särskilt artrika och Last updated:

Algae report number 5, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2017 Sammanfattning Kiselalger dominerade i hela Västerhavet, men de totala celltätheterna var relativt låga. Klorofyllkoncentrationerna var något förhöjda i mitten av Å-snittet (Norra Skagerrak) för att Last updated:

Algae report number 4, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2017 Sammanfattning Klorofyllfluorescenstoppar och en del höga uppmätta klorofyllhalter i Västerhavet visade sig till stor del orsakas av den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.*, som även Last updated:

Algae report number 8, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, September 2015 Sammanfattning Det var relativt låg diversitet i planktonsamhällena i Skagerrak och Kattegatt. Nordsjökiselalgen Pseudosolenia calcar-avis fanns i varierande mängd i samtliga prover Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 33-34, 2019

ReportsOceanography
FMI (Finnish Meteorological Institute) and the expedition ended with a visual check of SMHI's ocean buoy at Huvudskär. The results of the plankton analyses are eventually presented in the Algaware report for August; https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter. Daily algae monitoring Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 29, 2019

ReportsOceanography
in Åbo on the 19th of July. During the expedition, phytoplankton samples were analysed on board by the phytoplankton expert Marie Johansen, the results are presented in the Algaware report for July; https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter, below is a summary The diatom Proboscia Last updated:

Algae report number 3, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2015 Sammanfattning På den kustnära stationen i Skagerrak var närsalter och cellkoncentrationer låga. Vårblomningen pågick fortfarande på den yttre stationen Å17. I Östersjön hade vårblomningen startat i Last updated:

Algae report number 2, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2015 Sammanfattning I provet från den yttre stationen Å17 i Skagerrak var cellkoncentrationen mycket låg. Detta beror troligtvis på att vårblomningen ännu inte kommit igång vilket bekräftades av de höga Last updated: