Algae report number 1, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2020 Sammanfattning Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas. Vid Å17 längst ut i Skagerrak Last updated:

Algae report number 7, 2020

ReportsOceanography
tripartita present present present present Diarienummer S/Gbg-2020-91 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro- skopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs Last updated:

Algae report number 1, 2014

ReportsOceanography
A new cooperation between SMHI and the Finnish SYKE has started. This is the first AlgAware with data from samplings with the Finnish ship R/V Aranda. All phytoplankton samples from the Skagerrak, the Kattegat and the Baltic Sea contained low species diversities and all of the cell counts were low Last updated:

Algae report number 9, 2020

ReportsOceanography
thin layers of phytoplankton occuring below the sur- face. Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro- skopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs Last updated:

Algae report number 7 part 2, 2013

ReportsOceanography
AlgAware number 7 is split in two parts because the July cruise is divided into two. This report, part 2, presents phytoplankton analysis from the Skagerrak, the Kattegat and the southwestern part of the Baltic Proper. Phytoplankton analyses have partly been made on board, partly on land, at the Last updated:

Algae report number 4, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2020 Sammanfattning Både artdiversitet och totala cellantal var låga vid samtliga stationer i Västerhavet vid denna provtagning. Generellt sett var dinoflagellatsläktet Tripos (tidigare Ceratium) vanligt Last updated:

Algae report number 3, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2020 Sammanfattning Vid Å17, längst ut i Skagerrak, var artdiversiten och den totala cellkoncentrationen hög vilket visade att vårblomningen var igång. Station Släggö vid kusten hade lägre artdiversitet av Last updated:

Algae report number 2, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2020 Sammanfattning Under expeditionen blev flertalet stationer strukna. Ett par ströks på grund av dåligt väder, övriga på grund av att delar av en bojs förankring trasslade in sig i en av fartygets Last updated:

Algae report number 6, 2020

ReportsOceanography
fluorescence is measured in con- tinuous depth profiles from the ship. This is a way to observe thin layers of phytoplankton occuring below the sur- face. Diarienummer S/Gbg-2020-76 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro Last updated:

Algae report number 5, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, may 2020 Sammanfattning Både artdiversitet och totala cellantal var relativt höga vid båda stationerna i Skagerrak vid denna provtagning. Kiselalger dominerade med en kombination av arter. Ett antal Last updated: