Algae report number 4, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2021 Sammanfattning Efter vårblomningen fanns det mest små celler kvar samt enstaka arter av dinoflagellater och kiselalger i både Kattegatt och Skagerrak. Flertalet arter och släkten av potentiellt giftiga Last updated:

Algae report number 1, 2014

ReportsOceanography
A new cooperation between SMHI and the Finnish SYKE has started. This is the first AlgAware with data from samplings with the Finnish ship R/V Aranda. All phytoplankton samples from the Skagerrak, the Kattegat and the Baltic Sea contained low species diversities and all of the cell counts were low Last updated:

Algae report number 3, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2021 Sammanfattning Vårblomningen var i princip över på svenska västkusten och det var mest små celler kvar och enstaka arter dinoflagellater. Vid de södra stationerna fanns fortfarande en del kiselalger Last updated:

Algae report number 7 part 2, 2013

ReportsOceanography
AlgAware number 7 is split in two parts because the July cruise is divided into two. This report, part 2, presents phytoplankton analysis from the Skagerrak, the Kattegat and the southwestern part of the Baltic Proper. Phytoplankton analyses have partly been made on board, partly on land, at the Last updated:

Algae report number 7, 2021

ReportsOceanography
Ă ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ďƌŝĂƚƌŝƉĂƌƟƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝĂƌŝĞŶƵŵŵĞƌ^ͬ'ďŐ-ϮϬϮϭ-ϭϬϰ Om AlgAware ^D,/ŐĞŶŽŵĨƂƌŵĊŶĂƚůŝŐĂĞdžƉĞĚŝƟŽŶĞƌŝPƐƚĞƌƐũƂŶŽĐŚsćƐƚĞƌŚĂǀĞƚ͘ZĞƐƵůƚĂƚďĂƐĞƌĂĚĞƉĊƐĞŵŝŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵŝŬƌŽ- ƐŬŽƉĂŶĂůLJƐĂǀƉůĂŶŬƚŽŶƉƌŽǀĞƌƐĂŵƚŬůŽƌŽĨLJůůŵćƚŶŝŶŐĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƐŬŽƌƞĂƩĂƚŝĚĞŶŶĂƌĂƉƉŽƌƚ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨƌĊŶ ^D,/͗ƐƐĂƚ Last updated:

Algae report number 2, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2021 Sammanfattning Vårblomningen var i gång vid Å17 i yttre Skagerrak med höga cellantal av framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi. I övrigt var cellantalen förvånansvärt låga med tanke på de höga Last updated:

Algae report number 1, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2021 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var lite högre än man kan förvänta sig av årstiden förutom vid station Släggö där både cellental och biodiversitet var låga Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2021

ReportsOceanography
found in the AlgAware report for July; https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 32-33, 2021

ReportsOceanography
amounts of organic material were noted in the deep water on the camera mounted on the CTD. More information about the algal situation can be found in the AlgAware report for August; https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Last updated:

Algae report number 1, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2020 Sammanfattning Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas. Vid Å17 längst ut i Skagerrak Last updated: