Algae report number 9, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9 September 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var hög vid samtliga stationer i Västerhavet. Kiselalger dominerade överlag i cellantal och framför allt var Pseudosolenia calcar-avis vanlig. I Skagerrak Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 45, 2022

ReportsOceanography
in the Baltic Proper was 7 – 9 metres. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for November https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter (only available in Swedish). Figure 1. Transect showing CTD measurements of dissolved oxygen, salinity and Last updated:

Algae report number 8, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8 August 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totala cellantal var låga i Västerhavet, förutom vid Släggö där diversiteten var något högre. Den giftiga arten Dinophysis acuta* återfanns i relativt Last updated:

Algae report number 5, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5 May 2022 Sammanfattning I Skagerrak och Kattegatt var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga och små celler dominerade i de artfattiga proverna. Olika ciliater och nakna dinoflagellater var vanligast Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 42, 2022

ReportsOceanography
algae situation can be found in the Algaware report for October https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved oxygen, salinity and temperature from the Sound through the Eastern Gotland Basin into the Last updated:

Algae report number 6 part 1, 2013

ReportsOceanography
The AlgAware report No 6 will be divided in PART 1 and PART 2 because the expedition in June is divided in two cruises. This report present phytoplankton analyses from the Baltic Sea. The Aphanizomenon flos-aquae dominated southeast part of the Baltic and three species from the genus Dinophyceae Last updated:

Algae report number 6, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 6 June 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var hög medan de totala cellantalen var låga i Västerhavet, förutom vid Å17 där även diversiteten var låg. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi var talrik och av Last updated:

Algae report number 2, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2 February 2022 Sammanfattning I Skagerrak var totala cellantalen låga så även biodiversiteten. Ingen indikation på en närstående vårblomning återfanns. Framför allt förekom små celler och mestadels olika Last updated:

Algae report number 7, 2022

ReportsOceanography
common common common Snowella present present present present present Ebria tripartita present present present present Helicostomella subulata present 12 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikroskopanalys av planktonprover Last updated:

Algae report number 4, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4 April 2022 Sammanfattning I Skagerrak var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga på Å17 medan diversiteten var högre på Släggö. På Släggö återfanns den toxinbildande dinoflagellaten Dinophysis Last updated: