Algae report number 6, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 6 June 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var hög medan de totala cellantalen var låga i Västerhavet, förutom vid Å17 där även diversiteten var låg. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi var talrik och av Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 37-38, 2022

ReportsOceanography
the thermocline. No major peaks in chlorophyll fluorescence were observed. The Secchi depth in the Baltic Proper between 6 and 8 meters in all sampled areas. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for August https //www Last updated:

Algae report number 7, 2022

ReportsOceanography
common common common Snowella present present present present present Ebria tripartita present present present present Helicostomella subulata present 12 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikroskopanalys av planktonprover Last updated:

Algae report number 2, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2 February 2022 Sammanfattning I Skagerrak var totala cellantalen låga så även biodiversiteten. Ingen indikation på en närstående vårblomning återfanns. Framför allt förekom små celler och mestadels olika Last updated:

Algae report number 4, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4 April 2022 Sammanfattning I Skagerrak var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga på Å17 medan diversiteten var högre på Släggö. På Släggö återfanns den toxinbildande dinoflagellaten Dinophysis Last updated:

Algae report number 1, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2022 Sammanfattning Pga ett fall av covid-19 ombord på Svea fick expeditionen avbrytas vid Bornholm i södra Östersjön och vända tillbaka till hemmahamnen, Lysekil. Alla stationer i Västerhavet provtogs Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 32-33, 2022

ReportsOceanography
chlorophyll fluorescence were observed in the Arkona Basin and at Ref M1V1. The Secchi depth was 6 – 8 m. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for August https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing CTD measurements of Last updated:

Algae report number 3, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3 March 2022 Sammanfattning I Skagerrak var de totala cellantalen höga, så även biodiversiteten. Olika arter av kiselalger dominerade det kustnära växtplanktonsamhället, framförallt kiselalgen Skeletonema marinoi Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2022

ReportsOceanography
situation below. More detailed results are presented in the AlgAware report for July https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Daily algae monitoring via satellite is performed by SMHI during the summer and is available at https //www Last updated:

Algae report number 6 part 1, 2013

ReportsOceanography
The AlgAware report No 6 will be divided in PART 1 and PART 2 because the expedition in June is divided in two cruises. This report present phytoplankton analyses from the Baltic Sea. The Aphanizomenon flos-aquae dominated southeast part of the Baltic and three species from the genus Dinophyceae Last updated: