Cruise report from R/V Aranda week 19-20, 2019

ReportsOceanography
from depth exceeding 80-90 meters. In the whole Baltic Proper and the Gulf of Finland oxygen deficiency (oxygen < 2ml/l) was found from 65 - 75 meters depth The analyzed plankton samples are presented in the separate algae report AlgAware. Next regular cruise is scheduled to 10th – 17th of June Last updated:

Algae report number 1, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2015 Sammanfattning Vårens kiselalgsblomning hade startat vid den södra Kattegattstationen Anholt E. Stormen Egon hindrade provtagning i Skagerrak under denna expedition och flertalet stationer i Last updated:

Algae report number 9, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, September 2016 Sammanfattning Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och vid Släggö var klorofyllhalterna under det normala för månaden. Antalet arter och deras cellantal var högre i Kattegatt än i Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 24, 2019

ReportsOceanography
summarized in the Appendix. At the Huvudskär ocean buoy a reference CTD cast was taken. Analysis of plankton samples are presented in the separate plankton report "AlgAware" which is published on SMHI's website shortly after the expedition. https //www.smhi.se/en/publications/algal-situation-reports-2 Last updated:

Algae report number 8, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2016 Sammanfattning Kartan på framsidan med bland annat klorofyllhalter är uppdaterad. Det integrerade djupet är ändrat från 0-20 till 0-10 meter för att få samma djup som växtplanktonproverna är tagna Last updated:

Algae report number 7, 2014

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 7, September 2014 Sammanfattning Det fanns en del växtplankton med höga cellantal i proverna från Skagerrak och Kattegatt, framför allt vid de mest kustnära stationerna, Släggö i Skagerrak och N14 i Kattegatt. De Last updated:

Algae report number 5, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2016 Sammanfattning Kiselalgsarter som vanligtvis brukar finnas i förhöjda mängder under sommaren var vanligt förekommande i proverna både i Kattegatt och i Skagerrak. Sommararterna, samt kiselalgen Last updated:

Algae report number 4, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2016 Sammanfattning Växtplanktonförekomsten var relativit låg i Kattegatt och Skagerrak. I Kattegatt var dock kiselalger vanliga med ett flertal arter i varierande cellantal, men i Skagerrak var Last updated:

Algae report number 3, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2016 Sammanfattning Vårblomningen gick mot sitt slut i Kattegatt och Skagerrak. Klorofyllhalterna var generellt höga och de typiska kiselalgerna var närvarande, men närsalterna var helt eller nästan helt Last updated:

Algae report number 2, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2016 Sammanfattning Artdiversiteten och cellkoncentrationerna var låga vid Å17 i öppna Skagerrak medan en start på vårblomningen kunde skönjas vid den inre stationen Släggö. I både Skagerrak och Last updated: