Algae report number 3, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, April 2018 Sammanfattning De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var inom det normala för månaden vid de flesta stationerna i Västerhavet och de klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger Last updated:

Algae report number 10, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2016 Sammanfattning Vid provtagningsstationerna i Västerhavet observerades en liten höstblomning med hög diversitet i växtplanktonproverna. I Skagerrak fanns förhöjda cellantal av Dictyocha speculum i Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2020

ReportsOceanography
Technology). Samples from the surface were taken for Uppsala University. During the expedition, phytoplankton samples were analysed on board by the phytoplankton expert Marie Johansen, the results are presented in the Algaware report for July; 19TUhttps //www Last updated:

Algae report number 10, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, November 2017 Sammanfattning Artdiversiteten var hög i både Skagerrak och Kattegatt under novemberprovtagningen och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak. Kiselalger var särskilt artrika och Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 23, 2020

ReportsOceanography
operational during the cruise. During SMHI's expedition, phytoplankton samples are collected for later analysis at SMHI's laboratory. The results are presented in the AlgAware algal report shortly after the expedition is completed. https //www.smhi.se/en/publications/algal-situation-reports-2-1056 This report Last updated:

Algae report number 8, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, September 2015 Sammanfattning Det var relativt låg diversitet i planktonsamhällena i Skagerrak och Kattegatt. Nordsjökiselalgen Pseudosolenia calcar-avis fanns i varierande mängd i samtliga prover Last updated:

Algae report number 5, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2017 Sammanfattning Kiselalger dominerade i hela Västerhavet, men de totala celltätheterna var relativt låga. Klorofyllkoncentrationerna var något förhöjda i mitten av Å-snittet (Norra Skagerrak) för att Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 19-20, 2020

ReportsOceanography
. The results are presented in the AlgAware algal report shortly after the expedition is completed. https //www.smhi.se/en/publications/algal-situation-reports-2-1056 This report is based on data that has undergone an initial quality control. After further quality controls, certain values or quality Last updated:

Algae report number 4, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2017 Sammanfattning Klorofyllfluorescenstoppar och en del höga uppmätta klorofyllhalter i Västerhavet visade sig till stor del orsakas av den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.*, som även Last updated:

Algae report number 3, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2015 Sammanfattning På den kustnära stationen i Skagerrak var närsalter och cellkoncentrationer låga. Vårblomningen pågick fortfarande på den yttre stationen Å17. I Östersjön hade vårblomningen startat i Last updated: