Algae report number 1, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2024 Sammanfattning I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög med tanke på årstiden, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. I Skagerrak besöktes endast Last updated:

Algae report number 11, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2023 Sammanfattning Artdiversiteten och de totala cellantalen var låga i Skagerrak men högre i Kattegatt. Kiselalger dominerade vid samtliga stationer och bland de större cellerna. Pseudo-nitzschia* var Last updated:

Algae report number 10, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2023 Sammanfattning Endast två stationer var möjliga att provta i västerhavet denna resa på grund av hård vind och sjögång. Vid både Släggö i Skagerrak och vid Anholt E i Kattegatt var artdiversiteten Last updated:

Algae report number 9, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, September 2023 Sammanfattning Septemberexpeditionens högsta antal arter noterades vid Släggö och dinoflagellaterna Scrippsiella-gruppen och Ensiculifera carinata var talrika. De totala cellantalen var dock Last updated:

Algae report number 8, 2023

ReportsOceanography
. This is a way to observe thin layers of phytoplankton occurring below the surface. 13 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat, baserade på semikvantitativ mikroskopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar, presenteras kortfattat i denna rapport Last updated:

Algae report number 6, 2023

ReportsOceanography
the surface. 13 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat, baserade på semikvantitativ mikroskopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar, presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs satellitövervakning av cyanobakterieblomningar Last updated:

Algae report number 5, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2023 Sammanfattning Diversiteten och de totala cellantalen var generellt låga vid samtliga stationer i västerhavet. Små celler dominerade överlag i antal vilket är vanligt på våren i västerhavet. Vid Å17 Last updated:

Algae report number 4, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2023 Sammanfattning Vid Å17 i yttre Skagerrak var växtplanktondiversiteten hög med den för fisk potentiellt skadliga flagellaten Pseudochattonella*, kiselalgen Guinardia delicatula och cryptomonadales som Last updated:

Algae report number 3, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2023 Sammanfattning Framför allt i Skagerrak var diversiteten av växtplankton mycket låg, i synnerhet vid den yttre stationen, Å17. I Kattegatt var antalet arter och totala cellantal högre än i Skagerrak Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2023

ReportsOceanography
Baltic. More information about the algal situation can be found in the AlgAware-report for July (https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter.). The next regular monitoring cruise carried out by SMHI on board R/V Svea is planned between 10th – 16th of August, starting and finishing in Last updated: