Algae report number 6, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 6, June 2024 Sammanfattning Samtliga stationer i Västerhavet hade en dominans av kiselalger. Lite uppseendeväckande var att finna relativt många celler av mareldsdjuret Noctiluca scintillans vid samtliga stationer Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 19, 2024

ReportsOceanography
.smhi.se/data/oceanografi/datavardskap-oceanografi-och-marinbiologi The cruise reports are published here https //www.smhi.se/en/publications/publications/cruise-reports-from-the-marine- monitoring More information about the algae situation can be found in the Algaware report https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter 1 CTD Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 15-16, 2024

ReportsOceanography
published later, thus not included in this report. Information about SMHI’s data hosting service and to download data https //www.smhi.se/en/services/open-data/national-archive-for-oceanographic-data/download-data- 1.153150 More information about the algal situation is available in the Algaware-report https Last updated:

Algae report number 5, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2024 Sammanfattning En del kedjor av kiselalgerna Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula fanns kvar i vattnet som en rest av vårblomningen i Västerhavet. Övriga arter var mest små flagellater av olika Last updated:

Algae report number 4, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2024 Sammanfattning Alla stationer i Skagerrak förutom Släggö fick ställas in på grund av hårt väder. Vårblomningen var över och cellantal samt biodiversitet överlag låg. En del kedjor av Skeletonema Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 2, 2024

ReportsOceanography
Basin. No significant peaks in chlorophyll fluorescence were observed. More information about the algal situation can be found in the Algaware-report for December https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter (Only available in Swedish). Figure 1. Transect showing oxygen concentration Last updated:

Algae report number 3, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2024 Sammanfattning Vårblomningen av kiselalger var pågående vid Anholt E och Fladen i Kattegatt, men vid övriga Västerhavsstationer var de totala cellantalen måttliga. ”Rätt” arter var dock på plats vid Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 10-11, 2024

ReportsOceanography
included in this report. More information about SMHI as a data host and to download data see this link https //www.smhi.se/en/services/open‐data/national‐archive‐for‐oceanographic‐data/download‐ data‐1.153150  More information about the algae situation can be found in the Algaware report https //www Last updated:

Algae report number 2, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2024 Sammanfattning I Kattegatt kunde man skönja en antydan till vårblomning men troligtvis bara i sin startgrop. Kiselalgerna dominerade och bestod mestadels av de arter som brukar vara vanliga i Last updated:

Algae report number 1, 2024

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2024 Sammanfattning I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög med tanke på årstiden, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. I Skagerrak besöktes endast Last updated: