Vindkraft-ny

SMHI erbjuder oberoende beslutsunderlag för vindkraftsetablering, drift och nedmontering. Vi har långvarig erfarenhet av mätningar, kvalitetssäkring, forskning och analys av vindar i kallt klimat, och utför såväl grundläggande bedömningar av de fysikaliska förutsättningarna för vindkraft som produktionsprognoser, driftövervakning och utbildning.

Vindkraftverk på kulle

Vi finns i hela kraftverkens livscykel

SMHI hjälper dig i vindkraftens alla stadier – från förstudie till drift, underhåll, utvärdering och slutligen avveckling.

Vindkraftverkens moment