Statistik och data-ny

SMHI är ett oberoende expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. I mer än 100 år har vi tagit fram beslutsunderlag för olika aktörer i samhället och har kunskap om förhållanden i såväl Sverige som internationellt. Vi kan hjälpa dig med att ta fram skräddarsydda underlag för dina behov – oavsett om du behöver bearbetade statistikprodukter eller en fullständig klimatologisk utredning.