Så fungerar datavärdskapet

Denna sida innehåller detaljerad information om datavärdskapet för video, bild och ljud från svensk miljöövervakning

Om datavärdskapet

SMHI är utsedd av Havs- och vattenmyndigheten till nationell datavärd för video, bild och ljud från svensk akvatisk miljöövervakning. Dessa media inkluderar undervattensfotografier och video på flora och fauna på havsbotten, fotografier på större däggdjur, makroalger och plankton samt ljudupptag från tumlare. SMHI tillgängliggör dessa miljödata på webben så att data enkelt kan användas på ett säkert och effektivt sätt.

Se även länk till kvalitetssystem för samordnad miljöövervakning

Data som inte bedömts känsliga utifrån sekretesslagstiftning tillgängliggörs för fritt vidareutnyttjande enligt CC0 license och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Användare får gärna, men behöver inte, referera till miljöövervakningsdata hämtade från oss eller någon annan av miljöövervakningens datavärdar. Finansiär och huvudman för marina miljöövervakningen är Havs- och vattenmyndigheten.

Datavärdskapets innehåll

Bilder av vegetationsklädda bottnar

Bilder och video samlas vanligtvis in med hjälp av dykare som följer en transekt längs havsbotten och observerar förekomsten av olika arter och bottensedimentets natur. Provtagning följer vanligtvis visuella undervattensmetoder. Om många datapaket väljs samtidigt finns det risk att nerladdningen tar lång tid.

Bilder av växtplankton

Bilder av växtplankton/picoplankton tas med hjälp av en kamera kopplat till mikroskop. Alternativt med ett instrument som automatiskt tar tusentals bilder från en viss vattenvolym (t.ex. FlowCam, Imaging FlowCytobot).

Bilder av säl

Förekomsten av vikare (Ringed seal), gråsäl och knubbsäl (Harbour seal) studeras utifrån bilder tagna från flygplan eller från land. 

Ljudupptag från tumlare

Förekomsten av tumlare studeras utifrån inventeringar med sensorer för ljudupptag av klickljud.

En utförligare beskrivning av de metoder som används inom nationell miljöövervakning finns i Havs- och vattenmyndighetens "undersökningstyper"

Så här gör du för att leverera data

 

1.) Fyll i leveransmall med metadata inklusive paketsedelFormat Metadata_VideoBildLjud_2019-01-20.xlsx (11.1 MB, xlsx)
2.) Samla dina video/bilder/ljud i en gemensam filmapp.
3.) Skapa ett zip-paket med video/bilder/ljud tillsammans med ifylld metadatamall.
4.) Skicka zip-paket till shark@smhi.se

Så här gör du för att söka ut och ladda ned data

1.)  Gå till systemet AQUABOX förstasida, samtliga tillgängliga datapaket ligger här, sorterat på när datapaketet blev inlagt. Genom att klicka på ett paket kan du välja att ladda ned det i zip-format.
2.) För att söka ut specifika datapaket fyll i valfritt sökord i sökfältet. Här söker du på all tillgänglig metadata. Välj paket och ladda ned enligt ovan.
3.) Alternativt kan du välja avancerad utsökning i fliken "Avancerat urval". Här kan du söka på specifika fält och kan begränsa utsökning. Välj paket och ladda ned enligt ovan.
4.) Om du hellre använder maskin-till-maskin kommunikation och/eller skript t.ex. Python/R,går det också bra där datapaket ligger tillgängliga i JSON format. Exempel på användning av skript finns i fliken "Dokumentation" under "Exempelkod".