Algae report number 5, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, September 2018 Sammanfattning Denna provtagningsomgång var inte en fullskalig expedition med samtliga växtplanktonstationer, utan bara en växtplanktonstation provtogs på västkusten och sex i Östersjön Last updated:

Algae report number 9, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, October 2017 Sammanfattning På grund av hårt väder och tekniska problem ombord på ersättningsfartyget M/V Aura, fick ett antal stationer strykas under oktoberexpeditionen. Därför saknas också samma stationers Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 19-20, 2020

ReportsOceanography
. The results are presented in the AlgAware algal report shortly after the expedition is completed. https //www.smhi.se/en/publications/algal-situation-reports-2-1056 This report is based on data that has undergone an initial quality control. After further quality controls, certain values or quality Last updated:

Algae report number 8, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, September 2017 Sammanfattning Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns Last updated:

Algae report number 8, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, September 2017 Sammanfattning Växtplanktonproverna från Västkusten preglades av ganska stor artdiversitet och flest antal arter observerades vid Släggö i Skagerrak med dominans av kiselalger. Vid Släggö fanns Last updated:

Algae report number 1, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2016 Sammanfattning Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. Inga växtplanktondetaljer presenteras utöver detta Last updated:

Algae report number 4, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, May 2018 Sammanfattning De integrerade (0-10 m och 0-20 m) klorofyllvärdena var låga men inom det normala för månaden vid alla stationer i Västerhavet, förutom Å15 där de var högre än normalt. De Last updated:

Algae report number 3, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, April 2018 Sammanfattning De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena var inom det normala för månaden vid de flesta stationerna i Västerhavet och de klorofyllfluorescensmaxima som återfanns orsakades av kiselalger Last updated:

Algae report number 3, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2017 Sammanfattning Den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.* blommade fortfarande i Västerhavet under marsexpeditionen och orsakade klorofyllfluorescenstoppar vid flera stationer. Årets Last updated:

Algae report number 2, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2017 Sammanfattning Den för fisk potentiellt dödliga flagellaten Pseudochattonella spp.* fanns i relativt höga cellantal vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet. Fluorescenstoppar vid Anholt E Last updated: