Cruise report from R/V Svea week 32-33, 2021

ReportsOceanography
amounts of organic material were noted in the deep water on the camera mounted on the CTD. More information about the algal situation can be found in the AlgAware report for August; https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Last updated:

Algae report number 7, 2020

ReportsOceanography
tripartita present present present present Diarienummer S/Gbg-2020-91 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro- skopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs Last updated:

Algae report number 7.1, 2013

ReportsOceanography
AlgAware number 7 is split in two parts because the July cruise is divided into two. This report, part 1, presents phytoplankton analysis from the Baltic Sea. The second cruise is planned to start 30th of July and will cover the Skagerrak, Kattegat and the southern Baltic. Phytoplankton analysis Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 45, 2021

ReportsOceanography
situation can be read in the Algaware report for October https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter 4 Hydrogen sulphide, H2S, forms in oxygen free conditions. Figure 1. Transect showing oxygen concentration, salinity and temperature from measurements with the CTD and some MVP, from the Last updated:

Algae report number 4, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2020 Sammanfattning Både artdiversitet och totala cellantal var låga vid samtliga stationer i Västerhavet vid denna provtagning. Generellt sett var dinoflagellatsläktet Tripos (tidigare Ceratium) vanligt Last updated:

Algae report number 11, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var som man kan förvänta sig av årstiden relativt låg. Å17 stack ut lite med relativt hög artdiversitet. Kiselalger dominerade i Last updated:

Algae report number 1, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, Jan-Feb 2018 Sammanfattning Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. De integrerade klorofyllvärdena (0-20m) var normala för Last updated:

Algae report number 3, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2020 Sammanfattning Vid Å17, längst ut i Skagerrak, var artdiversiten och den totala cellkoncentrationen hög vilket visade att vårblomningen var igång. Station Släggö vid kusten hade lägre artdiversitet av Last updated:

Algae report number 2, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2020 Sammanfattning Under expeditionen blev flertalet stationer strukna. Ett par ströks på grund av dåligt väder, övriga på grund av att delar av en bojs förankring trasslade in sig i en av fartygets Last updated:

Algae report number 9, 2020

ReportsOceanography
thin layers of phytoplankton occuring below the sur- face. Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro- skopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs Last updated: