Algae report number 10, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2019 Sammanfattning I Skagerraks utsjövatten samt i Kattegatt var celltätheten låg och dominerades av små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade i cellantal vid samtliga stationer. Det Last updated:

Algae report number 9, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, September 2019 Sammanfattning På grund av hårda vindar fick Skagerrak strykas. N14 Falkenberg och Anholt E i Kattegatt provtogs, men Anholt E kunde besökas bara en gång. Vid båda stationerna var celltätheten samt Last updated:

Algae report number 8, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2019 Sammanfattning Vid samtliga växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi var talrikast men även olika cryptomonader var vanliga. Bland de större arterna var Last updated:

Algae report number 1, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2019 Sammanfattning Vid Å17 längst ut i Skagerrak och Släggö vid kusten var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga, vilket är normalt för månaden. I Kattegatt var artdiversiteten hög och Last updated:

Algae report number 1, 2018

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, Jan-Feb 2018 Sammanfattning Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. De integrerade klorofyllvärdena (0-20m) var normala för Last updated:

Algae report number 5, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2019 Sammanfattning Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade vid Å17 och var vanlig vid övriga stationer i Västerhavet. Vid Last updated:

Algae report number 4, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2019 Sammanfattning Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet var proverna präglade av en typisk efter vårblomningsituation med låga totala cellantal och relativt stort antal av heterotrofa arter Last updated:

Algae report number 7.1, 2013

ReportsOceanography
AlgAware number 7 is split in two parts because the July cruise is divided into two. This report, part 1, presents phytoplankton analysis from the Baltic Sea. The second cruise is planned to start 30th of July and will cover the Skagerrak, Kattegat and the southern Baltic. Phytoplankton analysis Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2020

ReportsOceanography
Technology). Samples from the surface were taken for Uppsala University. During the expedition, phytoplankton samples were analysed on board by the phytoplankton expert Marie Johansen, the results are presented in the Algaware report for July; 19TUhttps //www Last updated:

Algae report number 3, 2019

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2019 Sammanfattning I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal Last updated: