Algae report number 1, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2020 Sammanfattning Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas. Vid Å17 längst ut i Skagerrak Last updated:

Algae report number 10, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var över lag hög i Västerhavet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgen Leptocylindrus danicus vanlig vid Last updated:

Algae report number 8, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var högre i Kattegatt än i Skagerrak. I Kattegatt fanns tydlig påverkan av Östersjöns blomningar, genom att det fanns ytansamlingar av cyanobakterier som Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 41, 2021

ReportsOceanography
Algaware report for October https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved oxygen, salinity and temperature from Kattegat, the Sound through the Eastern Gotland Basin to the Western Gotland Basin. Figure 2. Concentration of Last updated:

Algae report number 7, 2020

ReportsOceanography
tripartita present present present present Diarienummer S/Gbg-2020-91 Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro- skopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 37-38, 2021

ReportsOceanography
throughout the well-mixed surface layer and rapidly decreased below the thermocline. More information about the algae situation can be read in the Algaware report for September https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter. Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved Last updated:

Algae report number 11, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var som man kan förvänta sig av årstiden relativt låg. Å17 stack ut lite med relativt hög artdiversitet. Kiselalger dominerade i Last updated:

Algae report number 4, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2020 Sammanfattning Både artdiversitet och totala cellantal var låga vid samtliga stationer i Västerhavet vid denna provtagning. Generellt sett var dinoflagellatsläktet Tripos (tidigare Ceratium) vanligt Last updated:

Algae report number 9, 2020

ReportsOceanography
thin layers of phytoplankton occuring below the sur- face. Om AlgAware SMHI genomför månatliga expeditioner i Östersjön och Västerhavet. Resultat baserade på semikvantitativ mikro- skopanalys av planktonprover samt klorofyllmätningar presenteras kortfattat i denna rapport. Information från SMHIs Last updated:

Algae report number 3, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2020 Sammanfattning Vid Å17, längst ut i Skagerrak, var artdiversiten och den totala cellkoncentrationen hög vilket visade att vårblomningen var igång. Station Släggö vid kusten hade lägre artdiversitet av Last updated: