Cruise report from R/V Svea week 16, 2022

ReportsOceanography
. The Secchi disk depth varied between 10-14 meters. More information about the algae situation can be found in the Algaware report for April https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing oxygen concentration, salinity and temperature from measurements with CTD Last updated:

Algae report number 2, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2021 Sammanfattning Vårblomningen var i gång vid Å17 i yttre Skagerrak med höga cellantal av framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi. I övrigt var cellantalen förvånansvärt låga med tanke på de höga Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 11-12, 2022

ReportsOceanography
started further north. More information about the algal situation can be read in the Algaware report for march https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter 4 Hydrogen sulphide, H2S, forms in oxygen free conditions. Figure 1. Transect showing oxygen concentration, salinity and temperature Last updated:

Algae report number 7, 2021

ReportsOceanography
Ă ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ďƌŝĂƚƌŝƉĂƌƟƚĂ ƉƌĞƐĞŶƚ ƉƌĞƐĞŶƚ ŝĂƌŝĞŶƵŵŵĞƌ^ͬ'ďŐ-ϮϬϮϭ-ϭϬϰ Om AlgAware ^D,/ŐĞŶŽŵĨƂƌŵĊŶĂƚůŝŐĂĞdžƉĞĚŝƟŽŶĞƌŝPƐƚĞƌƐũƂŶŽĐŚsćƐƚĞƌŚĂǀĞƚ͘ZĞƐƵůƚĂƚďĂƐĞƌĂĚĞƉĊƐĞŵŝŬǀĂŶƟƚĂƟǀŵŝŬƌŽ- ƐŬŽƉĂŶĂůLJƐĂǀƉůĂŶŬƚŽŶƉƌŽǀĞƌƐĂŵƚŬůŽƌŽĨLJůůŵćƚŶŝŶŐĂƌƉƌĞƐĞŶƚĞƌĂƐŬŽƌƞĂƩĂƚŝĚĞŶŶĂƌĂƉƉŽƌƚ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĨƌĊŶ ^D,/͗ƐƐĂƚ Last updated:

Algae report number 1, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2021 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var lite högre än man kan förvänta sig av årstiden förutom vid station Släggö där både cellental och biodiversitet var låga Last updated:

Algae report number 1, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2020 Sammanfattning Vid denna expedition provtogs endast hälften av de planerade stationerna på grund av problem med fartyget som orsakade att provtagningen fick avbrytas. Vid Å17 längst ut i Skagerrak Last updated:

Algae report number 10, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var över lag hög i Västerhavet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgen Leptocylindrus danicus vanlig vid Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2021

ReportsOceanography
found in the AlgAware report for July; https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Last updated:

Algae report number 8, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var högre i Kattegatt än i Skagerrak. I Kattegatt fanns tydlig påverkan av Östersjöns blomningar, genom att det fanns ytansamlingar av cyanobakterier som Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 32-33, 2021

ReportsOceanography
amounts of organic material were noted in the deep water on the camera mounted on the CTD. More information about the algal situation can be found in the AlgAware report for August; https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Last updated: