Cruise report from R/V Svea week 32-33, 2021

ReportsOceanography
amounts of organic material were noted in the deep water on the camera mounted on the CTD. More information about the algal situation can be found in the AlgAware report for August; https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2021

ReportsOceanography
found in the AlgAware report for July; https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Last updated:

Algae report number 3, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2021 Sammanfattning Vårblomningen var i princip över på svenska västkusten och det var mest små celler kvar och enstaka arter dinoflagellater. Vid de södra stationerna fanns fortfarande en del kiselalger Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 37-38, 2021

ReportsOceanography
throughout the well-mixed surface layer and rapidly decreased below the thermocline. More information about the algae situation can be read in the Algaware report for September https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter. Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved Last updated:

Algae report number 2, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2021 Sammanfattning Vårblomningen var i gång vid Å17 i yttre Skagerrak med höga cellantal av framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi. I övrigt var cellantalen förvånansvärt låga med tanke på de höga Last updated:

Algae report number 1, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2021 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var lite högre än man kan förvänta sig av årstiden förutom vid station Släggö där både cellental och biodiversitet var låga Last updated:

Algae report number 6 part 1, 2013

ReportsOceanography
The AlgAware report No 6 will be divided in PART 1 and PART 2 because the expedition in June is divided in two cruises. This report present phytoplankton analyses from the Baltic Sea. The Aphanizomenon flos-aquae dominated southeast part of the Baltic and three species from the genus Dinophyceae Last updated:

Algae report number 10, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var över lag hög i Västerhavet. Kiselalger dominerade i antal vid samtliga stationer. Framför allt var kiselalgen Leptocylindrus danicus vanlig vid Last updated:

Algae report number 8, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var högre i Kattegatt än i Skagerrak. I Kattegatt fanns tydlig påverkan av Östersjöns blomningar, genom att det fanns ytansamlingar av cyanobakterier som Last updated:

Algae report number 11, 2020

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2020 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totalt antal celler var som man kan förvänta sig av årstiden relativt låg. Å17 stack ut lite med relativt hög artdiversitet. Kiselalger dominerade i Last updated: