Cruise report from R/V Svea week 24, 2022

ReportsOceanography
thermocline. At several of the peaks, extra samples were taken for analysis of phytoplankton. The Secchi depth was 5-8 m. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for June https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing CTD and MVP Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 20-21, 2022

ReportsOceanography
7-10 metres. More information about the algae situation can be found in the Algaware report for May https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved oxygen, salinity and temperature from the Sound through Last updated:

Algae report number 11, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2021 Sammanfattning I Västerhavet var artdiversiteten relativt hög vid flertalet stationer. Totala cellantalen varierade men var låga vid några stationer. Det var framför allt kiselalger som dominerade Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 16, 2022

ReportsOceanography
. The Secchi disk depth varied between 10-14 meters. More information about the algae situation can be found in the Algaware report for April https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing oxygen concentration, salinity and temperature from measurements with CTD Last updated:

Algae report number 10, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, October 2021 Sammanfattning I Västerhavet var artdiversiteten hög vid tre av fyra stationer och högst vid Kattegattstationerna. Det var framför allt kiselalger som dominerade proverna men de individuella Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 11-12, 2022

ReportsOceanography
started further north. More information about the algal situation can be read in the Algaware report for march https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter 4 Hydrogen sulphide, H2S, forms in oxygen free conditions. Figure 1. Transect showing oxygen concentration, salinity and temperature Last updated:

Algae report number 6, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 6, June 2021 Sammanfattning Vid samtliga stationer i Västerhavet dominerade kiselalger i olika grad och framför allt återfanns höga cellantal av Dactyliosolen fragilissimus. Bland de få dinoflagellater som noterades Last updated:

Algae report number 9, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, September 2021 Sammanfattning Artdiversiteten och cellantalen var låga på Å17, men höga på de tre andra stationerna. Å17 hade mest små arter av dinoflagellater, som Gymnodiniales, Heterocapsa rotundata och Last updated:

Algae report number 5, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2021 Sammanfattning Vid samtliga stationer i Västerhavet dominerade kiselalger och framför allt återfanns höga cellantal av Skeletonema marinoi. Bland de dinoflagellater som återfanns var det släktet Tripos Last updated:

Algae report number 8, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2021 Sammanfattning Artdiversiteten var överlag relativt hög vid flertalet stationer i Västerhavet även om totala cellantalen var ganska låga. Olika kiselalger återfanns i höga cellantal och exempelvis Last updated: