Cruise report from R/V Svea week 28, 2022

ReportsOceanography
situation below. More detailed results are presented in the AlgAware report for July https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Daily algae monitoring via satellite is performed by SMHI during the summer and is available at https //www Last updated:

Algae report number 4, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4 April 2022 Sammanfattning I Skagerrak var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga på Å17 medan diversiteten var högre på Släggö. På Släggö återfanns den toxinbildande dinoflagellaten Dinophysis Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 24, 2022

ReportsOceanography
thermocline. At several of the peaks, extra samples were taken for analysis of phytoplankton. The Secchi depth was 5-8 m. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for June https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing CTD and MVP Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 20-21, 2022

ReportsOceanography
7-10 metres. More information about the algae situation can be found in the Algaware report for May https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved oxygen, salinity and temperature from the Sound through Last updated:

Algae report number 2, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2 February 2022 Sammanfattning I Skagerrak var totala cellantalen låga så även biodiversiteten. Ingen indikation på en närstående vårblomning återfanns. Framför allt förekom små celler och mestadels olika Last updated:

Algae report number 3, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3 March 2022 Sammanfattning I Skagerrak var de totala cellantalen höga, så även biodiversiteten. Olika arter av kiselalger dominerade det kustnära växtplanktonsamhället, framförallt kiselalgen Skeletonema marinoi Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 16, 2022

ReportsOceanography
. The Secchi disk depth varied between 10-14 meters. More information about the algae situation can be found in the Algaware report for April https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter Figure 1. Transect showing oxygen concentration, salinity and temperature from measurements with CTD Last updated:

Algae report number 1, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2022 Sammanfattning Pga ett fall av covid-19 ombord på Svea fick expeditionen avbrytas vid Bornholm i södra Östersjön och vända tillbaka till hemmahamnen, Lysekil. Alla stationer i Västerhavet provtogs Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 11-12, 2022

ReportsOceanography
started further north. More information about the algal situation can be read in the Algaware report for march https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter 4 Hydrogen sulphide, H2S, forms in oxygen free conditions. Figure 1. Transect showing oxygen concentration, salinity and temperature Last updated:

Algae report number 11, 2021

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11, November 2021 Sammanfattning I Västerhavet var artdiversiteten relativt hög vid flertalet stationer. Totala cellantalen varierade men var låga vid några stationer. Det var framför allt kiselalger som dominerade Last updated: