Algae report number 1, 2023

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, January 2023 Sammanfattning I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. Allt ligger dock till rätta för vårblomning och Last updated:

Algae report number 10, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10 October 2022 Sammanfattning Växtplanktondiversiteten var mycket låg, antalet arter var något förhöjt vid Släggö jämfört med övriga Västerhavsstationer, men de totala cellantalen var låga i hela området. Vid Last updated:

Algae report number 11, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 11 November 2022 Sammanfattning Diversiteten och de totala cellantal av växtplankton var relativt höga vid flertalet stationer i Västerhavet. Enda undantaget var vid Å17 där det totala cellantalet var lågt Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 49-50, 2022

ReportsOceanography
activity was measured in the Arkona Basin. No major peaks in chlorophyll fluorescence were observed. More information about the algal situation can be found in the AlgAware report for December https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter (only available in Swedish). The Bothnian Sea and Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 45, 2022

ReportsOceanography
in the Baltic Proper was 7 – 9 metres. More information about the algal situation can be found in the Algaware report for November https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter (only available in Swedish). Figure 1. Transect showing CTD measurements of dissolved oxygen, salinity and Last updated:

Algae report number 9, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9 September 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton var hög vid samtliga stationer i Västerhavet. Kiselalger dominerade överlag i cellantal och framför allt var Pseudosolenia calcar-avis vanlig. I Skagerrak Last updated:

Algae report number 8, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8 August 2022 Sammanfattning Diversiteten av växtplankton och totala cellantal var låga i Västerhavet, förutom vid Släggö där diversiteten var något högre. Den giftiga arten Dinophysis acuta* återfanns i relativt Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 42, 2022

ReportsOceanography
algae situation can be found in the Algaware report for October https //www.smhi.se/en/publications/publications/algal-situation-reports-2-1056 Figure 1. Transect showing CTD and MVP measurements of dissolved oxygen, salinity and temperature from the Sound through the Eastern Gotland Basin into the Last updated:

Algae report number 5, 2022

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5 May 2022 Sammanfattning I Skagerrak och Kattegatt var både de totala cellantalen och biodiversiteten låga och små celler dominerade i de artfattiga proverna. Olika ciliater och nakna dinoflagellater var vanligast Last updated:

Algae report number 6 part 2, 2013

ReportsOceanography
The AlgAware report No 6 is divided in PART 1 and PART 2 because the expedition in June was divided in two cruises. This report presents phytoplankton analyses from the southern Baltic Sea and the Swedish West coast. Last updated: