Algae report number 5, 2010

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, 3 – 8 May 2010 Sammanfattning Vid provtagningstillfället i början av maj uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) till, för säsongen, normalt låga värden på samtliga stationer i Västerhavet Last updated:

Algae report number 4, 2010

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, 12 – 17 April 2010 Sammanfattning Vid provtagningstillfället i mitten av april var artdiversiteten mycket låg vid växtplanktonstationerna i Skagerrak. Vid Å17, där växtplanktonen var talrikast en månad tidigare Last updated:

Algae report number 3, 2010

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, 14 – 19 March 2010 Sammanfattning Växtplanktonproverna från station Å17 i yttre Skagerrak innehöll störst diversitet i Västerhavet vid provtagningarna i mitten av mars månad. I antal arter var kiselalgerna Last updated:

Algae report number 1, 2010

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 1, 17 – 23 January 2010 Sammanfattning Ovanligt höga klorofyllhalter och cellantal uppmättes i Västerhavet i mitten av januari. Kiselalger dominerade proverna med framför allt arterna Skeletonema costatum, Pseudo Last updated:

Algae report number 10, 2010

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, 13 – 18 September 2010 Sammanfattning Vid provtagningstillfället i början av september uppmättes de integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Västerhavet till, för säsongen, normala värden på de flesta stationer Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 28-29, 2017

ReportsOceanography
were dominated by mainly weak winds from west – southwest. The strongest wind was in outer Skagerak with 13 m/s. Phytoplankton samples were analysed aboard during the expedition by phytoplankton expert Marie Johansen, the results will eventually be published in the July Algaware report; https //www Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 24-25, 2017

ReportsOceanography
float was recovered in the Eastern Gotland Basin. Phytoplankton samples were analysed aboard during the expedition by phytoplankton expert Ann- Turi Skjevik, the results will eventually be published in the June Algaware report; https //www.smhi.se/en/publications/algal-situation-reports-2-1056, a Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 29-30, 2016

ReportsOceanography
report. Algaware http //www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/alg/algsit16_7.pdf, SMHI produce daily algae maps from satellite. This can be found at http //www.smhi.se/vadret/hav-och-kust/algsituationen. Summary of the algae situation during the cruise Filamentous cyanobacteria were present as Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 24, 2016

ReportsOceanography
before BY10, hence the stations LL17, BY20 and BY15 are missing data from the CTD. On this cruise phytoplankton was analyzed on board by Malin Mohlin, the results are published in the Algaware report for June; http //www.smhi.se/oceanografi/oce_info_data/reports/alg/algsit16_6.pdf, below follows a Last updated: