Algae report number 10, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 10, November 2015 Sammanfattning I Skagerrak var artdiversiteten och celltätheten låg. Antalsmässigt dominerade relativt små kiselalger. I Kattegatt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia klart dominerande och talrik Last updated:

Algae report number 9, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, October 2015 Sammanfattning I Skagerrak och Kattegatt var det framför allt kalkflagellaten Emiliania huxleyi och kiselalgen Pseudo-nitzschia spp som dominerade växtplanktonsamhället. De potentiellt toxiska nakna Last updated:

Algae report number 4, 2015

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2015 Sammanfattning På alla stationer i Västerhavet dominerade små flagellater förutom vid Å17 i det öppna Skagerrak. Vid ett par stationer kunde vissa av dessa bestämmas till att tillhöra prymnesiales. I Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 33-34, 2019

ReportsOceanography
FMI (Finnish Meteorological Institute) and the expedition ended with a visual check of SMHI's ocean buoy at Huvudskär. The results of the plankton analyses are eventually presented in the Algaware report for August; https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter. Daily algae monitoring Last updated:

Algae report number 8, 2014

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, October 2014 Sammanfattning I Kattegatt och Skagerrak var artdiversiteten hög. Växtplanktonsamhället dominerades av kiselalger. En flagellat som troligtvis är Vicicitus globosus eller möjligtvis ett naket stadie Last updated:

Algae report number 9, 2010

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, 16 – 21 August 2010 Abstract A more autumn like phytoplankton community with more dinoflagellates was observed in the Skagerrak. The same phenomenon was not observed in the Kattegat. Only a few species and few Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 29, 2019

ReportsOceanography
in Åbo on the 19th of July. During the expedition, phytoplankton samples were analysed on board by the phytoplankton expert Marie Johansen, the results are presented in the Algaware report for July; https //www.smhi.se/publikationer/publikationer/algrapporter, below is a summary The diatom Proboscia Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 19-20, 2019

ReportsOceanography
from depth exceeding 80-90 meters. In the whole Baltic Proper and the Gulf of Finland oxygen deficiency (oxygen < 2ml/l) was found from 65 - 75 meters depth The analyzed plankton samples are presented in the separate algae report AlgAware. Next regular cruise is scheduled to 10th – 17th of June Last updated:

Cruise report from R/V Aranda week 24, 2019

ReportsOceanography
summarized in the Appendix. At the Huvudskär ocean buoy a reference CTD cast was taken. Analysis of plankton samples are presented in the separate plankton report "AlgAware" which is published on SMHI's website shortly after the expedition. https //www.smhi.se/en/publications/algal-situation-reports-2 Last updated:

Algae report number 3, 2014

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, April 2014 Sammanfattning Kattegatt och centrala Skagerrak dominerades helt av en flagellat som för närvarande är oidentifierad. Den har även noterats i det danska övervakningsprogrammet under senvåren i år. I Last updated: