Algae report number 4, 2017

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2017 Sammanfattning Klorofyllfluorescenstoppar och en del höga uppmätta klorofyllhalter i Västerhavet visade sig till stor del orsakas av den för fisk skadliga flagellaten Pseudochattonella spp.*, som även Last updated:

Algae report number 7, 2014

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 7, September 2014 Sammanfattning Det fanns en del växtplankton med höga cellantal i proverna från Skagerrak och Kattegatt, framför allt vid de mest kustnära stationerna, Släggö i Skagerrak och N14 i Kattegatt. De Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 28, 2020

ReportsOceanography
Technology). Samples from the surface were taken for Uppsala University. During the expedition, phytoplankton samples were analysed on board by the phytoplankton expert Marie Johansen, the results are presented in the Algaware report for July; 19TUhttps //www Last updated:

Cruise report from R/V Svea week 23, 2020

ReportsOceanography
operational during the cruise. During SMHI's expedition, phytoplankton samples are collected for later analysis at SMHI's laboratory. The results are presented in the AlgAware algal report shortly after the expedition is completed. https //www.smhi.se/en/publications/algal-situation-reports-2-1056 This report Last updated:

Algae report number 9, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 9, September 2016 Sammanfattning Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och vid Släggö var klorofyllhalterna under det normala för månaden. Antalet arter och deras cellantal var högre i Kattegatt än i Last updated:

Algae report number 8, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 8, August 2016 Sammanfattning Kartan på framsidan med bland annat klorofyllhalter är uppdaterad. Det integrerade djupet är ändrat från 0-20 till 0-10 meter för att få samma djup som växtplanktonproverna är tagna Last updated:

Algae report number 5, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 5, May 2016 Sammanfattning Kiselalgsarter som vanligtvis brukar finnas i förhöjda mängder under sommaren var vanligt förekommande i proverna både i Kattegatt och i Skagerrak. Sommararterna, samt kiselalgen Last updated:

Algae report number 4, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 4, April 2016 Sammanfattning Växtplanktonförekomsten var relativit låg i Kattegatt och Skagerrak. I Kattegatt var dock kiselalger vanliga med ett flertal arter i varierande cellantal, men i Skagerrak var Last updated:

Algae report number 3, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 3, March 2016 Sammanfattning Vårblomningen gick mot sitt slut i Kattegatt och Skagerrak. Klorofyllhalterna var generellt höga och de typiska kiselalgerna var närvarande, men närsalterna var helt eller nästan helt Last updated:

Algae report number 2, 2016

ReportsOceanography
1ALGAL SITUATION IN MARINE WATERS SURROUNDING SWEDEN AlgAware Oceanographic Unit No 2, February 2016 Sammanfattning Artdiversiteten och cellkoncentrationerna var låga vid Å17 i öppna Skagerrak medan en start på vårblomningen kunde skönjas vid den inre stationen Släggö. I både Skagerrak och Last updated: