En numerisk prognosmodell för det atmosfäriska gränsskiktet, grundad på den turbulenta energiekvationen.

Type: Report
Series: RMK 13
Author: Bodin, S.
Published:

Summary