Jude Musuuza

Fil. Dr.

Jude Musuuza 2024

Roll i gruppen

 • Hydrolog
 • Dataassimilering i hydrologiska modeller
 • Generering och analys av hydrometeorlogiska prognoser
 • För- och efterprocessering av stora datamängder
 • Anpassning av satellitdata för användning i hydrologiska modeller
 • Flödesmätningar och prognoser, Copernicus Emergency Management Services

Expertis

 • Hydrologisk modellering
 • Hydrolmeteorologiska prognoser
 • Användning av stora datamängder
 • Analyser av indikatorer för torka

Professional records

 • Projektdeltagande i:  PrimeWater, ESHAPE, FANFAR, HYPOS, SNOW-CCI, HYPE-ERAS, CLINT, I-CISK