Jude Musuuza

Fil. Dr.

Jude Muusuza

Roll i gruppen

  • Postdoc

Expertis

  • Föroreningstransport
  • Grundvatten
  • Hydrologisk modellering
  • Torka (i mark- och grundvatten)