Klimatforskning vid Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs studier och forskning kring klimatsystemets beteende och klimatprocesserna. Främsta arbetsredskap är de regionala och globala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten.

Klimatet har alltid förändrats. Avståndet mellan solen och jorden, samt solens aktivitet varierar och gör så att klimatet varierar. Klimatet varierar på kortare sikt, så att vi får årstider, men också på längre sikt, så att istider kommer och går. Nu förändras klimatet dessutom av mänsklig påverkan. Därför talar man idag om en klimatförändring. Rossby Centre arbetar med utveckling av klimatmodeller och tillämpning av dess resultat för att öka kunskapen om framtidens klimat.
Om Rossby Centre

Rossby Centre 20 år: Klimatmodellering sedan 1997 – grunden till kunskap om ett förändrat klimat

rossby centre 20 år kort save the date

Rossby Centre, SMHIs klimatmodelleringsenhet, firar 20 år. På dessa år har Rossby Centre vuxit från att vara ett nystartat center till att vara en väletablerad och erkänd internationell aktör. Jubileet firar vi med en konferens för forskare och användare av klimatforskning och klimattjänster den 13-14 september 2017. 

SMHI Rossby Centre 20 år: Klimatmodellering sedan 1997 – grunden till kunskap om ett förändrat klimat

Forskningsområden på Rossby Centre

Utveckling av klimatmodeller

När vi studerar klimatets framtida utveckling är arbetsredskapet tredimensionella klimatmodeller. De är matematiska beskrivningar av det fysikaliska samspelet i klimatsystemet. På Rossby Centre arbetar vi både med att utveckla våra egna regionala klimatmodeller och med utveckling av den globala modellen EC-Earth.
Utveckling och utvärdering av modeller

Hur kan klimatinformationen komma till nytta?

Metoderna utvecklas för att förfina klimatscenarierna och göra det lättare att använda informationen från dem. Några utvecklingsområden är mer detaljerade framtidsscenarier, klimatindex och kvantifiering av osäkerheter.
Analys av klimatdata