Menu
 

Klimatforskning vid Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs studier och forskning kring klimatsystemets beteende och klimatprocesserna. Främsta arbetsredskap är de regionala och globala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten.

Klimatet har alltid förändrats. Avståndet mellan solen och jorden, samt solens aktivitet varierar och gör så att klimatet varierar. Klimatet varierar dels på kortare sikt, så att vi får årstider, men också på längre sikt, så att istider kommer och går. Nu förändras klimatet dessutom av mänsklig påverkan. Därför talar man idag om en klimatförändring. Rossby Centre arbetar med utveckling av klimatmodeller och tillämpning av dess resultat för att öka kunskapen om framtidens klimat.
Om Rossby Centre

Nytt nyhetsbrev (mars 2014) från Rossby Centre

Det senaste nyhetsbrevet från Rossby Centre presenterar vetenskapliga höjdpunkter, nyheter om nya och inom kort avslutade projekt, information om den senaste tidens verksamhet och personalnyheter.

Klicka här för att ladda ned det senaste nyhetsbrevet (mars 2014)

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Som första institut i världen delar SMHI nu med sig av senaste generationens detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. De högupplösta klimatsimuleringarna visar ännu större detaljrikedom än tidigare publicerat material. Efterfrågan från bland annat effektforskare är stor. Nya högupplösta klimatsimuleringar

Nytt nyhetsbrev från Rossby Centre

I septembernumret av Rossby Centres nyhetsbrev kan du bl.a. läsa om vårt senaste vetenskapliga arbete, bidrag till IPCC WG1, detaljer of dataportalen ECDS och förändringar i ledningen på Rossby Centre. Rossby Centre nyhetsbrev, september 2013

Över 100 klimatsimuleringar

Rossby Centre har gjort över 100 regionala klimatsimuleringar inom CORDEX-projektet. Resultatet är ett detaljerat material, unikt i sitt omfång. Över 100 klimatsimuleringar visar framtida klimat

Rossby Centre Day 2013: Från data till beslut

Den 6-7 maj arrangerades Rossby Centre Day 2013. Det blev två intensiva dagar där forskare och användare möttes under rubriken "From Data to Decisions". 
Besök gärna vår engelska hemsida för att läsa mer om årets Rossby Centre Day och titta på presentationerna som gavs under dagen.
Rossby Centre Day 2013

Nytt nyhetsbrev från Rossby Centre

I februarinumret av Rossby Centres nyhetsbrev kan du bland annat läsa om Rossby Centres senaste forskning, den kommande Rossbydagen, en uppdatering av de nya FP7-projekten och CORDEX 2013 konferensen i Bryssel.
Rossby Centre nyhetsbrev, februari 2013

Högre temperatur påverkar intensiva regnskurar

Foto Bernhard Mühr, www.wolkenatlas.de

Ökad temperatur påverkar förutsättningarna för molnbildning och regn. I en artikel i senaste Nature Geoscience har en forskare från SMHIs Rossby Centre beskrivit hur högre temperatur påverkar kraftiga regnskurar, som sommaråskväder.
Högre temperatur påverkar intensiva regnskurar

Förnybar energi påverkas av klimatet

Ett varmare och blötare klimat kan gynna framtidens förnybara energikällor. Det är framförallt vattenkraft och biomassa som får bättre förutsättningar.
Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

Första resultaten på plats

Nu kan Sverige bidra med globala klimatberäkningar som en grund inför IPCCs nästa stora utvärdering. Beräkningsresultat har just börjat levereras till det internationella dataarkivet.
Resultat med ny klimatmodell

Regional klimatmodell i ny version

SMHIs högupplösta regionala klimatmodell har efter flera års arbete uppdaterats till en ny version. De nya lösningarna öppnar för att kunna beräkna detaljerade klimatscenarier världen över.
Ny version regional klimatmodell, RCA4

Utveckling av klimatmodeller

När vi studerar klimatets framtida utveckling är arbetsredskapet tredimensionella klimatmodeller. De är matematiska beskrivningar av det fysikaliska samspelet i klimatsystemet. På Rossby Centre arbetar vi både med att utveckla våra egna regionala klimatmodeller och med utveckling av den globala modellen EC-Earth.
Utveckling och utvärdering av modeller

Hur kan klimatinformationen komma till nytta?

Metoderna utvecklas för att förfina klimatscenarierna och göra det lättare att använda informationen från dem. Några utvecklingsområden är mer detaljerade framtidsscenarier, klimatindex och kvantifiering av osäkerheter.
Analys av klimatdata

 
 
statistics logger