Klimatforskning vid Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs studier och forskning kring klimatsystemets beteende och klimatprocesserna. Främsta arbetsredskap är de regionala och globala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten.

Klimatet har alltid förändrats. Avståndet mellan solen och jorden, samt solens aktivitet varierar och gör så att klimatet varierar. Klimatet varierar dels på kortare sikt, så att vi får årstider, men också på längre sikt, så att istider kommer och går. Nu förändras klimatet dessutom av mänsklig påverkan. Därför talar man idag om en klimatförändring. Rossby Centre arbetar med utveckling av klimatmodeller och tillämpning av dess resultat för att öka kunskapen om framtidens klimat.
Om Rossby Centre

SMHI först med nya detaljerade klimatsimuleringar över Europa

Som första institut i världen delar SMHI nu med sig av senaste generationens detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. De högupplösta klimatsimuleringarna visar ännu större detaljrikedom än tidigare publicerat material. Efterfrågan från bland annat effektforskare är stor. Nya högupplösta klimatsimuleringar

Över 100 klimatsimuleringar

Rossby Centre har gjort över 100 regionala klimatsimuleringar inom CORDEX-projektet. Resultatet är ett detaljerat material, unikt i sitt omfång. Över 100 klimatsimuleringar visar framtida klimat

Högre temperatur påverkar intensiva regnskurar

Foto Bernhard Mühr, www.wolkenatlas.de

Ökad temperatur påverkar förutsättningarna för molnbildning och regn. I en artikel i senaste Nature Geoscience har en forskare från SMHIs Rossby Centre beskrivit hur högre temperatur påverkar kraftiga regnskurar, som sommaråskväder.
Högre temperatur påverkar intensiva regnskurar
 

Förnybar energi påverkas av klimatet

Ett varmare och blötare klimat kan gynna framtidens förnybara energikällor. Det är framförallt vattenkraft och biomassa som får bättre förutsättningar.
Förnybar energi gynnas av ändrat klimat

Utveckling av klimatmodeller

När vi studerar klimatets framtida utveckling är arbetsredskapet tredimensionella klimatmodeller. De är matematiska beskrivningar av det fysikaliska samspelet i klimatsystemet. På Rossby Centre arbetar vi både med att utveckla våra egna regionala klimatmodeller och med utveckling av den globala modellen EC-Earth.
Utveckling och utvärdering av modeller

Hur kan klimatinformationen komma till nytta?

Metoderna utvecklas för att förfina klimatscenarierna och göra det lättare att använda informationen från dem. Några utvecklingsområden är mer detaljerade framtidsscenarier, klimatindex och kvantifiering av osäkerheter.
Analys av klimatdata

Rossby Centre Day 2013: Från data till beslut

Den 6-7 maj arrangerades Rossby Centre Day 2013. Det blev två intensiva dagar där forskare och användare möttes under rubriken "From Data to Decisions". 
Besök gärna vår engelska hemsida för att läsa mer om årets Rossby Centre Day och titta på presentationerna som gavs under dagen.
Rossby Centre Day 2013