Brandriskprognos - 5 dygn

Lär dig mer

Förklaring av brandriskkartor

Det finns olika typer av brandriskkartor. Här förklaras hur man tolkar de olika kartorna.

Brandriskprognoser

Under sommarperioden utfärdar SMHI sedan många år allmänna varningar när det är stor brandfara. Läs mer om hur prognoserna ställs.

Lär dig mer

Förklaring av brandriskkartor

Det finns olika typer av brandriskkartor. Här förklaras hur man tolkar de olika kartorna.

Brandriskprognoser

Under sommarperioden utfärdar SMHI sedan många år allmänna varningar när det är stor brandfara. Läs mer om hur prognoserna ställs.