Sankt Elmseld

Elmseld, eller Sankt Elms eld, är ett ovanligt elektriskt väderfenomen som kan uppstå vid hög elektrisk fältstyrka. Namnet kommer från sjömännens skyddshelgon Erasmus, även kallad Elmo, och fenomenet har ett antal olika legender kopplat till sig.

Om fältsyrkan är tillräckligt stor kan det ske en elektrisk urladdning, så kallad stötjonisation, från spetsiga föremål. Framförallt från föremål som sticker upp från en annars plan yta, tex. från fartygsmaster, träd, kyrktorn och även bergstoppar. I mörker kan man då se en blåaktig ljuskvast från spetsiga föremål. Ibland kan även människokroppar blir lysande. Detta ljussken kallas Sankt Elmseld.

När Sankt Elmseld iakttas förekommer ofta hagelbyar eller åskväder. Urladdningen kan vara upp till någon decimeter lång, avge ett svagt ljus och susande ljud. I Norden med sina ljusa sommarnätter ses elmseld mindre ofta.