Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Ur kunskapsbanken om hydrologi

Vidsträckt landskap med skog och sjöar.

Sveriges sjöar

I Sverige finns det nästan 100 000 sjöar som är större än en hektar, alltså 100x100 meter. Tillsammans utgör de totalt cirka nio procent av landets yta.

Vattenderag med lite vatten

Hur uppstår torka?

Sett ur ett internationellt perspektiv är Sverige förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Men vattenbrist kan ge stora problem lokalt och regionalt i landet.

Vidsträckt landskap med skog och sjöar.

Sveriges sjöar

I Sverige finns det nästan 100 000 sjöar som är större än en hektar, alltså 100x100 meter. Tillsammans utgör de totalt cirka nio procent av landets yta.

Vattenderag med lite vatten

Hur uppstår torka?

Sett ur ett internationellt perspektiv är Sverige förskonat från stora katastrofer till följd av extrem torka. Men vattenbrist kan ge stora problem lokalt och regionalt i landet.