Menu
 

Klimat i förändring

SMHI i Almedalen för ökad kunskap om klimatförändringar

Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.

Kunskap om klimatet viktigt för dricksvattenförsörjning

SMHI har tagit fram nya analyser som beskriver framtida klimat i Sverige. Klimatförändringarna påverkar till exempel dricksvattenförsörjningen. I den statliga Dricksvattenutredningen är därför analyserna ett viktigt underlag.

Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport

Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

SMHI - expertmyndighet inom klimatområdet

Med hjälp av observationer sedan 1800-talet analyserar SMHI klimatets variationer i Sverige. På klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet.

Som expertmyndighet inom klimatområdet deltar SMHI i internationella klimatdiskussioner och samverkar med andra nationella och regionala myndigheter avseende klimat- och klimatanpassningsfrågor. Dessutom bedriver SMHI uppdrags- och konsultverksamhet inom klimat- och klimatanpassningsområdet.

SMHI i Almedalen för ökad kunskap om klimatförändringar

Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. SMHI medverkar under årets Almedalsvecka för att öka kunskapen om klimatförändringarna och belysa frågor kring stigande havsnivåer och klimatanpassning.

Kunskap om klimatet viktigt för dricksvattenförsörjning

SMHI har tagit fram nya analyser som beskriver framtida klimat i Sverige. Klimatförändringarna påverkar till exempel dricksvattenförsörjningen. I den statliga Dricksvattenutredningen är därför analyserna ett viktigt underlag.

Klimatförändring i Sverige och världen i ny svensk rapport

Högre temperaturer, mer nederbörd och kortare vintersäsong. Det svenska klimatet har redan förändrats, och förändringen fortsätter samtidigt som den globala medeltemperaturen ökar. I en ny rapport från SMHI, Naturvårdsverket och Energimyndigheten redovisas kunskap om klimatförändringar, konsekvenser och åtgärder.

SMHI - expertmyndighet inom klimatområdet

Med hjälp av observationer sedan 1800-talet analyserar SMHI klimatets variationer i Sverige. På klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet.

Som expertmyndighet inom klimatområdet deltar SMHI i internationella klimatdiskussioner och samverkar med andra nationella och regionala myndigheter avseende klimat- och klimatanpassningsfrågor. Dessutom bedriver SMHI uppdrags- och konsultverksamhet inom klimat- och klimatanpassningsområdet.

Om klimatförhandlingar

Framtidens klimat

Ladda ner scenariodata

Ladda ner resultat från SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatberäkningarna omfattar olika geografiska områden, scenarier, tidsperioder och variabler.

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är så Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Ladda ner scenariodata

Ladda ner resultat från SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre. Klimatberäkningarna omfattar olika geografiska områden, scenarier, tidsperioder och variabler.

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är så Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Klimatanpassning

Om Klimatanpassningsportalen

På portalen finns information om hur klimatet förändras, vilka effekter det kan få för samhället samt vem eller vilka som bär ansvaret på nationell, regional och lokal nivå i olika frågor. Portalen erbjuder underlag för att stödja alla som arbetar med klimatanpassning på kort och lång sikt.
 

Klimatanpassningsportalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Färdplan för klimatanpassning

SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Om Klimatanpassningsportalen

På portalen finns information om hur klimatet förändras, vilka effekter det kan få för samhället samt vem eller vilka som bär ansvaret på nationell, regional och lokal nivå i olika frågor. Portalen erbjuder underlag för att stödja alla som arbetar med klimatanpassning på kort och lång sikt.
 

Klimatanpassningsportalen är ett samarbete mellan sjutton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

Färdplan för klimatanpassning

SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Ur kunskapsbanken om klimatförändringar

Upptäck

År för år, månad för månad

Väder och vatten

År för år, månad för månad

Väder och vatten

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP)

SMHI samordnar arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar i Sverige.

Presentationer och seminarier

Film: Vad säger forskningen om klimatförändringen?

Markku Rummukainen, professor klimatologi, Lunds universitet /klimatexpert SMHI.

Film: Hur kan vi påverka klimatförändringen?

Reino Abrahamsson, utredare, klimatpolitik i EU och Sverige, Naturvårdsverket

Film: Vad säger forskningen om klimatförändringen?

Markku Rummukainen, professor klimatologi, Lunds universitet /klimatexpert SMHI.

Film: Hur kan vi påverka klimatförändringen?

Reino Abrahamsson, utredare, klimatpolitik i EU och Sverige, Naturvårdsverket

 
 
statistics logger