Menu
 

Klimat i förändring

Medvind - Klimatspecial

Årets tredje utgåva av SMHIs nyhetsbrev Medvind är ett specialnummer med temat klimat. Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. Vad är det som händer och varför? Och vad kan vi göra för att möta framtidens klimat och anpassa oss till nya förutsättningar. Vi berättar om FNs klimatpanel IPCC, om kommande klimatförhandlingar i Paris (COP21). Läs också om scenarier som beskriver framtida klimat, med mera.

Hoesung Lee är ny ordförande för FNs klimatpanel IPCC

Vid FNs klimatpanels (IPCCs) möte i Dubrovnik valdes Hoesung Lee från Sydkorea till ny ordförande. Lars Bärring och Lena Lindström från SMHI arbetar som nationell kontaktpunkt för IPCC i Sverige och finns på plats.

Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatanalyserna kan användas för samhällets planering och belyser exempelvis ökade risker i takt med att klimatet förändras.

SMHI - expertmyndighet inom klimatområdet

Med hjälp av observationer sedan 1800-talet analyserar SMHI klimatets variationer i Sverige. På klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet.

Som expertmyndighet inom klimatområdet deltar SMHI i internationella klimatdiskussioner och samverkar med andra nationella och regionala myndigheter avseende klimat- och klimatanpassningsfrågor. Dessutom bedriver SMHI uppdrags- och konsultverksamhet inom klimat- och klimatanpassningsområdet.

Medvind - Klimatspecial

Årets tredje utgåva av SMHIs nyhetsbrev Medvind är ett specialnummer med temat klimat. Klimatet förändras och den globala uppvärmningen är ett faktum. Vad är det som händer och varför? Och vad kan vi göra för att möta framtidens klimat och anpassa oss till nya förutsättningar. Vi berättar om FNs klimatpanel IPCC, om kommande klimatförhandlingar i Paris (COP21). Läs också om scenarier som beskriver framtida klimat, med mera.

Hoesung Lee är ny ordförande för FNs klimatpanel IPCC

Vid FNs klimatpanels (IPCCs) möte i Dubrovnik valdes Hoesung Lee från Sydkorea till ny ordförande. Lars Bärring och Lena Lindström från SMHI arbetar som nationell kontaktpunkt för IPCC i Sverige och finns på plats.

Nya analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli. Klimatanalyserna kan användas för samhällets planering och belyser exempelvis ökade risker i takt med att klimatet förändras.

SMHI - expertmyndighet inom klimatområdet

Med hjälp av observationer sedan 1800-talet analyserar SMHI klimatets variationer i Sverige. På klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet.

Som expertmyndighet inom klimatområdet deltar SMHI i internationella klimatdiskussioner och samverkar med andra nationella och regionala myndigheter avseende klimat- och klimatanpassningsfrågor. Dessutom bedriver SMHI uppdrags- och konsultverksamhet inom klimat- och klimatanpassningsområdet.

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.

Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

Klimatförhandlingarna sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna.

Framtidens klimat

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är så Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Klimatforskning vid SMHI

En stor del av forskningen som bedrivs på SMHI är klimatrelaterad. Forskare utvecklar klimatmodeller, producerar klimatscenarier och deltar i effekt- och anpassningsstudier.

FNs klimatpanel IPCC

SMHI är så Focal Point i Sverige för IPCC. Här finns senaste nytt om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC; delrapporter och syntesrapport.

Klimatanpassning

Färdplan för klimatanpassning

SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Färdplan för klimatanpassning

SMHI-rapport presenterar förslag för hur den svenska klimatanpassningen kan bedrivas. Exempelvis måste roller och mandat förtydligas och en bättre samordning mellan olika aktörer uppnås.

Ur kunskapsbanken om klimatförändringar

Upptäck

År för år, månad för månad

Väder och vatten

År för år, månad för månad

Väder och vatten

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP)

SMHI samordnar arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar i Sverige.

Presentationer och seminarier

Film: Vad säger forskningen om klimatförändringen?

Markku Rummukainen, professor klimatologi, Lunds universitet /klimatexpert SMHI.

Film: Hur kan vi påverka klimatförändringen?

Reino Abrahamsson, utredare, klimatpolitik i EU och Sverige, Naturvårdsverket

Film: Vad säger forskningen om klimatförändringen?

Markku Rummukainen, professor klimatologi, Lunds universitet /klimatexpert SMHI.

Film: Hur kan vi påverka klimatförändringen?

Reino Abrahamsson, utredare, klimatpolitik i EU och Sverige, Naturvårdsverket

 
 
statistics logger