Framtidens klimat – så påverkas vi

Hur förändras klimatet beroende på utsläpp av växthusgaser? Forskarnas sätt att svara på den frågan är genom klimatscenarier. Med deras hjälp kan vi dra slutsatser om hur människors agerande kan påverka framtiden och hur förändringarna påverkar oss.

Blå tonplatta

Så kan klimatet ändras

Scenarier för havet

Data

Forskning

Professionella tjänster

Data

Forskning

Professionella tjänster